video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
01.06.2020 - 02.06.2020
Státní část maturitní zkoušky
05.06.2020 !!!!!!!!!!!!!!! ZMĚNA TERMÍNU!!!
Písemná závěrečná zkouška
08.06.2020
Jednotné přijímací zkoušky
09.06.2020 - 10.06.2020
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
09.06.2020 - 10.06.2020
Praktická závěrečná zkouška
11.06.2020 - 12.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
15.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
16.06.2020 - 18.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
22.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - EOs3.
23.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - IOZ3.
24.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - Sm3.
29.06.2020
Slavnostní předávání výučních listů
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

22.11.2017

Výtvarná výchova a CNC stroje

Požadavek na rozvoj polytechnické výchovy žáků základních škol bude nejspíše spojován s „ pracovní výchovou“ a budeme-li uvažovat o možnosti seznámit děti s principy činnosti CNC strojů využívajících moderní technologie, každého pravděpodobně napadne, že nejvhodnější předmětem je fyzika nebo informační technologie. Pro většinu z nás tak bude asi překvapením, že polytechnická výchova se může rozvíjet i ve zdánlivě nesouvisejících předmětech.

Požádat učitele výtvarné výchovy na základní škole, aby využil možnosti CNC strojů v jeho předmětu a přispěl tak k rozvoji polytechnické výchovy na základní škole, se může na první pohled zdát absurdní. Přesto se paní učitelka Zedníková společně s třídní učitelkou žáků 9. C paní Koblihovou a asistentkou pedagoga paní Hrnčiříkovou z vyškovské Základní školy Nádražní 5 rozhodly využít naší nabídky. Společně s žáky jejich základní školy připravily návrhy výrobků určených pro školní Jarmark. Při návštěvě naší víceúčelové haly se následně seznámili s činností laseru a ohraňovacího lisu a v rámci praktické ukázky s činností vodního paprsku si pod vedením pedagoga naší školy zvolené výrobky vyrobili. Jako bonus žáci v rámci soutěže zaměřené na rozvoj technických dovedností vyhráli sadu výrobků, které taktéž mohou využít při jejich školním Jarmarku.

Cílem projektu Pracovní výchova a CNC stroje je přispět k rozvoji kreativity žáků základních škol netradičním způsobem a současně je zábavnou formou seznámit se světem moderních technologií využívaných v průmyslových podnicích našeho regionu. Tento projekt je pak součástí celé skupiny projektů naší školy zaměřených na zintenzivnění spolupráce se základními školami v našem regionu.

Ing. Petr Halák

Fotografie zde.

© SOŠ a SOU Vyškov 2015