video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
28.05.2019
Klasifikační pedagogická porada pro 3. ročníky UO
27.05.2019 - 28.05.2019
Profilová a společná ústní maturitní zkouška Ag4.
29.05.2019
Profilová a společná ústní maturitní zkouška Ns2.
31.05.2019
Vydávání vysvědčení 3. ročníkům UO
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

04.12.2017

Polytechnická výchova v MŠ Šikulka

Rok 2015 byl vyhlášen Rokem technického vzdělávání, a proto MŠMT vyhlásilo dotační program Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ. Polytechnické vzdělávání se podporuje prostřednictvím vybavení škol polytechnickými stavebnicemi, učebními pomůckami pro technické vzdělávání, metodickým materiálem. Je celkem náročné zajistit všestranný rozvoj dětí v dnešním technickém světě, který se stále zdokonaluje a vyvíjí.

Při použití jednoduchých nástrojů, nářadí a různých materiálů a díky prožitkovým přirozeným aktivitám se u dětí rozvíjí fantazie, sebevědomí, sounáležitost s ostatními. Manipulace s hmatatelnými předměty rozvíjí motoriku, zručnost, tvořivost. Děti objevují okolní svět pomocí hmatu, sluchu, zraku. Polytechnická výchova pomáhá dětem vytvářet a fixovat správné pracovní návyky. Při montáži a demontáži různých stavebnic mají děti také prostor pro rozvoj tvořivosti a technické představivosti. Dochází také k rozvoji vztahů mezi dětmi, neboť se učí spolupracovat, komunikovat.

O práci u ponků je u našich dětí velký zájem a při dodržování bezpečnostních pravidel (pracovní rukavice, dohled paní učitelky,…) děti rády zkouší svoje schopnosti a dovednosti. Na opravdovou zkušenou děti rády zavítají na SOŠ a SOU Vyškov na Sochorově ulici, kde se z nich stanou opravdoví řemeslníci s opravdovým nářadím. Také vždy přijedou s velkými zážitky, o kterých s nadšením vypráví.

Procházková Marcela, MŠ Šikulka

© SOŠ a SOU Vyškov 2015