video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
18.12.2018
Projektový den pro mateřské školy
20.12.2018
Vánoční turnaj ve florbalu
22.12.2018 - 02.01.2019
Vánoční prázdniny
15.01.2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9.00 - 17.00 hodin
01.02.2019
Pololetní prázdniny
11.02.2019 - 17.02.2019
Jarní prázdniny
18.04.2019
Velikonoční prázdniny
25.04.2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

04.12.2017

Polytechnická výchova v MŠ Šikulka

Rok 2015 byl vyhlášen Rokem technického vzdělávání, a proto MŠMT vyhlásilo dotační program Podpora polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ. Polytechnické vzdělávání se podporuje prostřednictvím vybavení škol polytechnickými stavebnicemi, učebními pomůckami pro technické vzdělávání, metodickým materiálem. Je celkem náročné zajistit všestranný rozvoj dětí v dnešním technickém světě, který se stále zdokonaluje a vyvíjí.

Při použití jednoduchých nástrojů, nářadí a různých materiálů a díky prožitkovým přirozeným aktivitám se u dětí rozvíjí fantazie, sebevědomí, sounáležitost s ostatními. Manipulace s hmatatelnými předměty rozvíjí motoriku, zručnost, tvořivost. Děti objevují okolní svět pomocí hmatu, sluchu, zraku. Polytechnická výchova pomáhá dětem vytvářet a fixovat správné pracovní návyky. Při montáži a demontáži různých stavebnic mají děti také prostor pro rozvoj tvořivosti a technické představivosti. Dochází také k rozvoji vztahů mezi dětmi, neboť se učí spolupracovat, komunikovat.

O práci u ponků je u našich dětí velký zájem a při dodržování bezpečnostních pravidel (pracovní rukavice, dohled paní učitelky,…) děti rády zkouší svoje schopnosti a dovednosti. Na opravdovou zkušenou děti rády zavítají na SOŠ a SOU Vyškov na Sochorově ulici, kde se z nich stanou opravdoví řemeslníci s opravdovým nářadím. Také vždy přijedou s velkými zážitky, o kterých s nadšením vypráví.

Procházková Marcela, MŠ Šikulka

© SOŠ a SOU Vyškov 2015