facebook školy
BAKALÁŘI
ROZVRHY
SUPLOVÁNÍ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠKOV

Ilustrační foto 06.03.2018

Děti vládnou CNC strojům - výstava v KKD Vyškov

Když se v březnu 2017 poprvé začalo hovořit o možnosti připravit pro žáky ZŠ zájmový Polytechnický kroužek založený na aktivitách spojených s CNC stroji, kterými je naše škola vybavena, zazněla celá řada argumentů zdůrazňujících nereálnost tohoto nápadu. Nakonec se podařilo tuto aktivitu zrealizovat a v říjnu 2017 kroužek zahájil činnost.


Prakticky po roce od prvotního nápadu je umožněno žákům 8. a 9. ročníků čtyř vyškovských základních škol (Tyršova 4, Nádražní 5, Purkyňova 39 a Letní pole) prezentovat své výrobky před veřejností. V termínu od 1. 3. do 31. 3. 2018 je možné shlédnout výrobky členů kroužku ve výstavních prostorech Knihovny Karla Dvořáčka Nádražní 4 ve Vyškově na výstavě „ Děti vládnou CNC strojům“.

Při náboru dětí do Polytechnického kroužku (CNC kroužku) jim bylo řečeno, že nepotřebují umět nic, jenom klikat myší. Bylo jim tak s trochou nadsázky zdůrazněno, že nemusí umět programovat ani být výtvarně nadaní nebo manuálně zruční. Kroužek je vlastně určený pro každého chlapce nebo dívku, protože základní počítačové dovednosti v dnešní době ovládá každé dítě a vše další potřebné se naučí v kroužku.

Děti postupně zvládly tyto činnosti (viz úvodní fotografie):

Volba námětu: Námět výrobku si každý člen kroužku zvolil podle svého zájmu. V průběhu jednotlivých schůzek se děti postupně naučily při výběru tématu zohlednit možnosti a specifika zvoleného CNC stroje, na kterém se výrobek po naprogramování následně vyráběl.

Programování: Program BySoft7 používaný na CNC strojích, kterými je hala Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov vybavena, je uživatelsky velmi přívětivý, takže děti zvládaly většinu základních kroků programování provádět samostatně již po dvou schůzkách.

Výroba: Vytvořený program děti vložily do CNC stroje a výrobek si vyrobily (zde na obrázku konkrétně na vodním paprsku). Některé výrobky, ze kterých chtěly mít stojánky, si pak následně „ohnuly“ na ohraňovacím lisu.

Povrchová úprava, ruční práce: Určité druhy použitých materiálů vyžadují, aby výrobek byl na závěr odjehlen. Děti si tedy pomoci pilníku obrousily hrany svých výrobků.

Zajímá-li Vás, co dokáží žáci 8. a 9. ročníků vyškovských základních škol vyrobit na CNC strojích, dostanou-li k tomu příležitost, přijďte se podívat na výstavu. Portfolio prezentovaných výrobků je rozšířeno i o další předměty, umožňující veřejnosti získat lepší představu o možnostech, které dětem tento kroužek nabízí. Prvotním cílem této aktivity je uvést žáky ZŠ do světa moderních technologií zábavnou formou. Vzhledem k ohlasu zúčastněných dětí lze říci, že se tento cíl daří naplnit.

Ing. Petr Halák

KALENDÁŘ AKCÍ
07.12.2020
Opravná písemná ZZ
08.12.2020 - 09.12.2020
Opravná praktická ZZ
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
27.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ns2.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů S4.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška - písemná část Ag4.
03.05.2021 - 07.05.2021
Státní část maturitní zkoušky
10.05.2021 - 12.05.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
17.05.2021 - 19.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
27.05.2021 - 31.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
02.06.2021
Závěrečné zkoušky písemné
01.06.2021 - 04.06.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
03.06.2021 - 04.06.2021
Závěrečné zkoušky praktické
14.06.2021 - 16.06.2021
Závěrečné zkoušky ústní
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY

PREZENTACE ŠKOLY
POLYGRAM


Jihomoravský kraj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ERASMUS PLUS
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov, tel.: 517 348 866, 517 346 086, e-mail: info@sos-vyskov.cz