video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
22.01.2019
Klasifikační pedagogická porada za I. pololetí školního roku 2018/2019
31.01.2019
Vydávání vysvědčení za I. pololetí
01.02.2019
Pololetní prázdniny
11.02.2019 - 17.02.2019
Jarní prázdniny
18.04.2019
Velikonoční prázdniny
25.04.2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

06.03.2018

Děti vládnou CNC strojům - výstava v KKD Vyškov

Když se v březnu 2017 poprvé začalo hovořit o možnosti připravit pro žáky ZŠ zájmový Polytechnický kroužek založený na aktivitách spojených s CNC stroji, kterými je naše škola vybavena, zazněla celá řada argumentů zdůrazňujících nereálnost tohoto nápadu. Nakonec se podařilo tuto aktivitu zrealizovat a v říjnu 2017 kroužek zahájil činnost.

Prakticky po roce od prvotního nápadu je umožněno žákům 8. a 9. ročníků čtyř vyškovských základních škol (Tyršova 4, Nádražní 5, Purkyňova 39 a Letní pole) prezentovat své výrobky před veřejností. V termínu od 1. 3. do 31. 3. 2018 je možné shlédnout výrobky členů kroužku ve výstavních prostorech Knihovny Karla Dvořáčka Nádražní 4 ve Vyškově na výstavě „ Děti vládnou CNC strojům“.

Při náboru dětí do Polytechnického kroužku (CNC kroužku) jim bylo řečeno, že nepotřebují umět nic, jenom klikat myší. Bylo jim tak s trochou nadsázky zdůrazněno, že nemusí umět programovat ani být výtvarně nadaní nebo manuálně zruční. Kroužek je vlastně určený pro každého chlapce nebo dívku, protože základní počítačové dovednosti v dnešní době ovládá každé dítě a vše další potřebné se naučí v kroužku.

Děti postupně zvládly tyto činnosti (viz úvodní fotografie):

Volba námětu: Námět výrobku si každý člen kroužku zvolil podle svého zájmu. V průběhu jednotlivých schůzek se děti postupně naučily při výběru tématu zohlednit možnosti a specifika zvoleného CNC stroje, na kterém se výrobek po naprogramování následně vyráběl.

Programování: Program BySoft7 používaný na CNC strojích, kterými je hala Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov vybavena, je uživatelsky velmi přívětivý, takže děti zvládaly většinu základních kroků programování provádět samostatně již po dvou schůzkách.

Výroba: Vytvořený program děti vložily do CNC stroje a výrobek si vyrobily (zde na obrázku konkrétně na vodním paprsku). Některé výrobky, ze kterých chtěly mít stojánky, si pak následně „ohnuly“ na ohraňovacím lisu.

Povrchová úprava, ruční práce: Určité druhy použitých materiálů vyžadují, aby výrobek byl na závěr odjehlen. Děti si tedy pomoci pilníku obrousily hrany svých výrobků.

Zajímá-li Vás, co dokáží žáci 8. a 9. ročníků vyškovských základních škol vyrobit na CNC strojích, dostanou-li k tomu příležitost, přijďte se podívat na výstavu. Portfolio prezentovaných výrobků je rozšířeno i o další předměty, umožňující veřejnosti získat lepší představu o možnostech, které dětem tento kroužek nabízí. Prvotním cílem této aktivity je uvést žáky ZŠ do světa moderních technologií zábavnou formou. Vzhledem k ohlasu zúčastněných dětí lze říci, že se tento cíl daří naplnit.

Ing. Petr Halák

© SOŠ a SOU Vyškov 2015