video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
01.06.2020 - 02.06.2020
Státní část maturitní zkoušky
05.06.2020 !!!!!!!!!!!!!!! ZMĚNA TERMÍNU!!!
Písemná závěrečná zkouška
08.06.2020
Jednotné přijímací zkoušky
09.06.2020 - 10.06.2020
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
09.06.2020 - 10.06.2020
Praktická závěrečná zkouška
11.06.2020 - 12.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
15.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
16.06.2020 - 18.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
22.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - EOs3.
23.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - IOZ3.
24.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - Sm3.
29.06.2020
Slavnostní předávání výučních listů
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

04.04.2018

Metodický seminář v Čejkovicích a Velkých Pavlovicích

Dnešní pedagog již nevystačí pouze s tabulí, křídou a monotónním výkladem učiva. Jedním z požadavků současného způsobu vzdělávání je pestrost, tedy aplikování širšího spektra výukových metod do vyučovací hodiny. Dosáhnout toho, aby se student či učeň v hodinách náročných předmětů nenudil a k přijímání sdělovaných informaci přistupoval pozitivně, aktivně a s nadšením, není vždy jednoduché.

A tak se vedení školy rozhodlo dne 29. 3. 2018, kdy studenti a učni měli prázdniny, připravit jednodenní metodický seminář, s cílem poskytnout pedagogům návod na to, jak kreativním způsobem zatraktivnit výuku svých předmětů.

Ústředním motivem metodického semináře, kterého se zúčastnila většina pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, byla historie našeho regionu. Konkrétně dlouholetá tradice vinařství, které je bezesporu nedílnou součástí jihomoravského kraje a rozhodně ji nelze opomíjet. Přednáška o historii v čejkovických templářských sklepech, která se začala psát již ve 13. století, stejně jako výklad o filozofii záměru vybudování chrámu vína ve Velkých Pavlovicích jsou ukázkou správného přístupu pedagoga ke sdělování informací, neboť do jejich přijímání bylo bez nadsázky zapojeno všech pět smyslů zúčastněných posluchačů. Obdobným příkladem vhodného metodického přístupu byla také interaktivní přednáška o výrobě čaje v areálu firmy Sonnentor v Čejkovicích.

O splnění záměru akce svědčí mimo jiné i průběh zpáteční cesty, kdy se rozproudila živá diskuse o námětech, které nám byly pro zlepšení skladby výukové hodiny nabídnuty na tomto semináři. Počáteční obavy, že akce je pro účastníky programově, časově i organizačně náročná, se nepotvrdily a naopak se již v průběhu semináře objevovaly první návrhy na možná témata příštích obdobných vzdělávacích aktivit. Kdo by to byl řekl, že studium historie může být tak inspirativní?

Ing. Petr Halák

© SOŠ a SOU Vyškov 2015