video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
20.03.2019
Soutěž Měď 2019
20.03.2019
Soutěž Modelování ve 3D SolidWorks Hranice na Moravě
20.03.2019
Soutěž firmy SMC "Stříbrný Píst 2019"
22.03.2019
Nedej drogám šanci - přednáška Policie ČR - účast OSm1., EOs1.
22.03.2019
Návštěva veletrhu AMPER - účast E2. a E3.
25.03.2019
Beseda s Kateřinou Valachovou
29.03.2019
Soutěž instalatérů na veletrhu Stavotech Olomouc
29.03.2019
Návštěva DOD na PČR Vyškov - účast SPs4., EOs3.
18.04.2019
Velikonoční prázdniny
25.04.2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI
02.05.2019 - 03.05.2019
ŘEDITELSKÉ VOLNO stanovené v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb.
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

23.04.2018

Svářecí škola

Jednou z oblasti, ve kterých se profiluje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, p. o. se sídlem Sochorova 15, je příprava svářečských profesí. Reaguje tak na všeobecně známý dlouholetý nedostatek odborných kvalifikovaných pracovníků pro tuto pozici.

V organizační struktuře této vzdělávací instituce je již od roku 1986 Svářečská škola a za dobu její existence získalo svářečské oprávnění celkem 1473 frekventantů.

Je přirozené, že vedle vybraných odborností studentů a učňů SOŠ a SOU Vyškov (strojní mechanik, instalatér atd.) zde mají příležitost získat profesní svářečské osvědčení, také účastníci rekvalifikačních kurzů organizovaných pod záštitou Úřadu práce. V nabídce Svářečské školy jsou nejen jednotlivé svářečské kurzy, ale i periodické zkoušky, zaškolení, odborné doškolení a přezkoušení svářečů dle ČSN ISO 9606. Zmíněných možností využívají nejen jednotliví zájemci, ale i celá řada firem našeho regionu, které především oceňují vedle již tradiční kvality poskytované odborné přípravy, také značnou flexibilitu ze strany školy, umožňující maximálně zohlednit specifika jejich požadavků.

Kvalita poskytovaného vzdělávání nečerpá pouze z dlouholetých zkušeností pedagogického personálu školy v této oblasti, ale opírá se i o úsilí managementu v oblasti rozvoje. Dalším připravovaným krokem vedoucím ke zkvalitnění úrovně odborné přípravy, realizované především na svářečkách Fronius a EWM, je rozšíření materiálně technické základny školy o svářečské trenažery umožňující aplikovat do procesu profesního vzdělávání moderní formy a metody přípravy.

Nabídka kurzů: ZK 135 1.1; ZK 311 1.1; ZK 111 1.1; ZK 141 1.1; ZK 141 8; ZK 141 21; ČSN EN ISO 9606; Pájení mědi; Polyfúzní svařování plastů.

V případě zájmu o nabízené kurzy se neváhejte obrátit na vedoucího svářecí školy a odborného výcviku Vladimíra Kroutilíka, email: kroutilik@sos-vyskov.cz, tel: 517 321 160.

Více informací v rubrice Další vzdělávání.

© SOŠ a SOU Vyškov 2015