video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
01.06.2020 - 02.06.2020
Státní část maturitní zkoušky
05.06.2020 !!!!!!!!!!!!!!! ZMĚNA TERMÍNU!!!
Písemná závěrečná zkouška
08.06.2020
Jednotné přijímací zkoušky
09.06.2020 - 10.06.2020
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
09.06.2020 - 10.06.2020
Praktická závěrečná zkouška
11.06.2020 - 12.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
15.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
16.06.2020 - 18.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
22.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - EOs3.
23.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - IOZ3.
24.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - Sm3.
29.06.2020
Slavnostní předávání výučních listů
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

21.05.2018

Bezpečně v kyberprostoru

Dne 16. 5. 2018 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. V čem spočívala tato soutěž?

Žáci vytvářeli, asi tak dva měsíce, preventivně-reklamní videa na vybraná témata jako například: kyberšikana, kybergrooming, stalking, zneužití osobních dat, sexting. Někteří studenti tříd S2, AG1 a OSm2 natočili spot na téma kyberšikana pod vedením Mgr. Horákové, se kterým se umístili na krásném třetím místě z celkového počtu dvaceti škol. Předávání cen proběhlo v aule Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.
Velký dík za velmi úspěšnou reprezentaci školy patří těmto žákům: Zukal Vojtěch (S2), Zahradníček Tomáš (S2), Bednář Michal (S2), Richter Pavel (OSm2), Kučerová Lucie (AG1), Chludilová Amálie (AG1).
Je také nutné ocenit všestrannost našich žáků i z jiných oblastí, než které studují. I takovéto mimooborové soutěže rozvíjejí jejich znalosti a dovednosti. Je velmi pozoruhodné pozorovat, jak se jejich fantazie transformuje do filmového dílka, které je schopné poučit i druhé spolužáky, spoluobčany.

© SOŠ a SOU Vyškov 2015