video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
01.07.2019 - 31.08.2019
HLAVNÍ PRÁZDNINY
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

23.01.2019

Další školní aktivita v rámci projektu PolyGram

V rámci projektu PolyGram jsme se primárně zapojili do aktivit cílených na rozvoj Polytechnického vzdělávání, což koresponduje i s profilací naší vzdělávací instituce. Tento projekt Jihomoravského kraje však není pouze o polytechnické gramotnosti, ale financuje i rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na středních školách.

Využili jsme nabídky, která byla učiněna pouze omezenému počtu středních škol regionu a zapojili jsme se do Pilotního programu podpory čtenářské gramotnosti na středních školách v Jihomoravském kraji. Cílem programu je rozvíjet u studentů schopnost pracovat smysluplně a efektivně s psaným textem, tedy dokázat z něj vytěžit potřebné informace a následně je logicky aplikovat.

Jednou z aktivit tohoto pilotního programu je i Testování čtenářské gramotnosti, které bude realizováno ve třech etapách a plně hrazeno Jihomoravským krajem v rámci projektu PolyGram. První etapa se uskutečnila ve dnech 16. - 18. 1. 2019, kdy 55 našich žáků bylo testováno v dovednostech potřebných pro správnou práci s textem. Test čtenářské gramotnosti probíhal v on-line aplikaci svetgramotnosti.cz, která se nezaměřuje pouze na testování čtenářské gramotnosti, ale také na její rozvoj. V této aplikaci lze naleznout řadu metodik, aktivit, projektových námětů do výuky a doporučení. S možnostmi jejich využívání budou pedagogové školy seznámeni na workshopu (praktickém semináři), který se uskuteční na naší škole v první polovině března 2019 v rámci první etapy testování.

Ve druhé etapě, tedy ve 2. polovině 2. ročníku proběhne u stejných studentů opětovné testování čtenářské gramotnosti s cílem vysledovat u studentů posun v rámci úrovní čtenářské gramotnosti a pro pedagogické pracovníky odborných předmětů se uskuteční dva praktické semináře. Testováním ve 3. ročníku a zpracováním Souhrnné zprávy dojde k naplnění obsahu 3. etapy a současně k završení aktivity Test čtenářské gramotnosti. Výsledná zpráva je založena na principu formativního hodnocení. Žáci obdrží informace o dosažené úrovni spolu s návrhy pro zlepšení a typy na zajímavé knihy, aktivity.

Ing. Petr Halák

© SOŠ a SOU Vyškov 2015