video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
24.04.2019
Porada pedagogických pracovníků
24.04.2019
Destigmatizační akce společnosti Piafa - IOZ2., E2., Sm2.
25.04.2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI od 16.00 hodin
26.04.2019
Vydávání vysvědčení maturitním ročníkům
29.04.2019
Praktická maturitní zkouška - SPs4.
29.04.2019
Exkurze na Letiště Václava Havla v Praze - Os1., Os2.
24.04.2019 - 30.04.2019
Opakující odborná praxe - Ag4.
30.04.2019
Praktická maturitní zkouška - Ns2.
02.05.2019 - 03.05.2019
ŘEDITELSKÉ VOLNO stanovené v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb.
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

01.04.2019

Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost

Jedenadvacet pedagogů převzalo ve čtvrtek 28. března při příležitosti Dne učitelů z rukou vedení vyškovské radnice pamětní medaile Jana Amose Komenského. Mezi oceněnými byl in memoriam i náš dlouholetý kolega Mgr. Peter Mindek.

Mgr. Peter Mindek pracoval na SOŠ a SOU Vyškov od roku 1981, tedy 37 let. Učit a vychovávat si vybral jako své životní poslání. Začínal jako učitel ruského jazyka, později působil především jako učitel tělesné výchovy. Řadu let vykonával funkci třídního učitele. Jeho spolupráce s žáky i rodiči byla příkladná. Žáci i rodiče si jej vážili a to byl předpoklad pro to, aby mohl u žáků ovlivňovat jejich žebříček životních hodnot v kladném směru. Pro své žáky byl mentorem i partnerem. Žáci v jeho třídách studovali odpovědně a s velmi dobrými výsledky. Mnozí z nich vystudovali a někteří ještě studují vysokou školu. Se svým třídním učitelem prožili ale i mnoho pěkných chvil na exkurzích, společenských akcích, turistických nebo lyžařských kurzech, které každoročně zabezpečoval.

Kromě výuky se pan Mindek věnoval i mimoškolní činnosti žáků v oblasti sportu. Pod jeho vedením získali žáci řadu ocenění a příkladně reprezentovali školu. V soutěžích se umísťovali většinou na prvních třech místech. Ať to byla kopaná, florbal, atletika, přespolní běh nebo další disciplíny. Pro pana Mindeka byl sport celoživotní láskou a vedl ke sportovním aktivitám i žáky. Mnozí z nich reprezentují Českou republiku ve špičkových klubech.

Každý rok připravoval pan Mindek i integraci žáků prvních ročníků, aby se seznámili a vstup na naši školu byl pro ně co nejsnazší. Pan Mindek byl jednoznačně pedagog na svém místě. Vytvářel pozitivní zázemí nejen pro žáky, ale i své kolegy, mezi kterými měl i spoustu přátel.

Byl osobností, která vychovala několik generací žáků. Náhlý odchod nás i jeho žáky velmi zasáhl. Budeme na něho vždy vzpomínat s úctou a láskou.

© SOŠ a SOU Vyškov 2015