video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
24.04.2019
Porada pedagogických pracovníků
24.04.2019
Destigmatizační akce společnosti Piafa - IOZ2., E2., Sm2.
25.04.2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI od 16.00 hodin
26.04.2019
Vydávání vysvědčení maturitním ročníkům
29.04.2019
Praktická maturitní zkouška - SPs4.
29.04.2019
Exkurze na Letiště Václava Havla v Praze - Os1., Os2.
24.04.2019 - 30.04.2019
Opakující odborná praxe - Ag4.
30.04.2019
Praktická maturitní zkouška - Ns2.
02.05.2019 - 03.05.2019
ŘEDITELSKÉ VOLNO stanovené v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb.
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

12.09.2016

Integrace prvních ročníků ve školním roce 2016/2017


Začalo to slavnostním zahájením školního roku 2016/2017 v aule školy za účasti důležitých představitelů JMK a pokračovalo to vstupní informací třídních učitelů rodičům a žákům 1. ročníků. Dne 2. 9. 2016 proběhlo poučení o BOZP v jídelně školy a pokračovalo to instrukcí třídních učitelů v určených třídách. Žáci byli seznámeni se školním a klasifikačním řádem a rozvrhem hodin, vyplnili dotazníky pro školní matriku a prohlédli si budovu školy.

Integrace pokračovala 5. 9. 2016, kdy se studenti vypravili na prohlídku města Vyškova. Měli možnost si prohlédnout pamětihodnosti města, mezi které řadíme náměstí a radniční věž.

Radnice je renesanční budova s věží stojící na náměstí v centru města. Je vysoká 57,33 metrů a do kopule vede 152 schodů, z věže byl překrásný výhled na dané okolí. Dále si studenti prohlédli knihovnu Karla Dvořáčka a TIC.

V úterý 6. 9. 2016 jsme se vypravili na rozhlednu Chocholík nad obcí Drnovice, která se nachází 5 km západně od Vyškova. Konečná podoba rozhledny představuje 26 m s vysokou příhradovou ocelovou konstrukcí se středovým sloupem a trojúhelníkovým půdorysem, na kterou vede 144 schodů a odměnou za to byl nádherný výhled na Drahanskou vrchovinu, Pálavu, Beskydy a Ždánický les.

Na závěr bych chtěl poděkovat třídním učitelům jednotlivých tříd za vzornou spolupráci a organizaci celé akce.

Mgr. Peter Mindek

© SOŠ a SOU Vyškov 2015