video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Kalendář akcí
22.09.2017
Ústní závěrečné zkoušky - podzim 2017, začátek v 7.40 hodin
26.09.2017 - 01.10.2017
Banátské babí léto - exkurze do Rumunska
03.10.2017
Přespolní běh
19.10.2017
Prezentace školy na Veletrhu vzdělávání ve Slavkově
02.11.2017
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
07.11.2017 - 08.11.2017
Projektové dny pro žáky vybraných základních škol
24.11.2017 - 25.11.2017
VELETRH SŠ Brno
12.12.2017
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11.01.2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

KONTAKTY

Vedení školy

Příjmení a jméno E-mail Telefonní číslo
Hájek Petr, RNDr.
ředitel školy
hajek@sos-vyskov.cz 517 346 086, 734 760 652
Novotná Eva, Mgr.
zástupce ředitele pro TV
novotna@sos-vyskov.cz 517 321 169, 601 590 628
Jagošová Blanka, Ing.
zástupce ředitele pro PV
jagosova@sos-vyskov.cz 517 321 167, 601 383 150
Balúchová Eva, Ing.
vedoucí úseku E-P
baluchova@sos-vyskov.cz 517 321 166, 602 510 590

Pedagogičtí pracovníci - učitelé

Příjmení a jméno E-mail Telefonní číslo
Kolář Jaroslav, Ing.
výchovný poradce
kolar@sos-vyskov.cz 601 383 163
Stloukalová Pavlína, Mgr.
metodik prevence
stloukalova@sos-vyskov.cz 720 934 585

Příjmení a jméno E-mail Telefonní číslo
Adamec Jan, PhDr. adamec@sos-vyskov.cz
Brtník Radek
Čača Pavel, Ing. caca@sos-vyskov.cz 720 934 539
Holzer Jan, Ing. holzer@sos-vyskov.cz 517 321 179, 720 934 584
Horáková Dagmar, Mgr. horakova@sos-vyskov.cz 720 934 589
Ivanco Tomáš, Ing. ivanco@sos-vyskov.cz 517 321 165, 720 934 534
Kadlec Rostislav, Ing. kadlec@sos-vyskov.cz
Kaňová Olga, Mgr.
Kočařová Drahomíra, Ing. kocarova@sos-vyskov.cz 517 321 179, 720 934 531
Kolář Jaroslav, Ing. kolar@sos-vyskov.cz 601 383 163
Kraváček Oskar, Ing., Bc. kravacek@sos-vyskov.cz
Kytková Petra, Ing. kytkova@sos-vyskov.cz 720 934 533
Laidorfová Darina, Bc. laidorfova@sos-vyskov.cz 720 934 588
Maříková Jitka, Mgr. marikova@sos-vyskov.cz
Mindek Peter, Mgr. mindek@sos-vyskov.cz 517 321 168, 720 934 535
Mrázová Jana, Ing. mrazova@sos-vyskov.cz 517 321 172, 720 934 532
Neděla Miloš, Ing. nedela@sos-vyskov.cz 720 934 538
Orálková Lucie, Mgr. oralkova@sos-vyskov.cz
Poláčková Zora, Ing. polackova@sos-vyskov.cz 720 934 537
Pospíšilová Leona, Mgr. pospisilova@sos-vyskov.cz
Samsonek Jiří, Mgr. samsonek@sos-vyskov.cz
Stloukalová Pavlína, Mgr. stloukalova@sos-vyskov.cz 517 321 177, 720 934 585
Ščudla Radovan, Ing. scudla@sos-vyskov.cz 720 984 297
Šenková Jitka, Ing. senkova@sos-vyskov.cz 517 321 172, 720 934 590
Šoupal Kamil, Ing. soupal@sos-vyskov.cz 517 321 165, 720 934 536
Šoupalová Chytilová Petra, Ing. chytilova@sos-vyskov.cz 517 321 165
Vernerová Ludmila, PhDr. vernerova@sos-vyskov.cz
Wasserburger Jiří, Mgr. wasserburger@sos-vyskov.cz 517 321 173, 720 934 587

Pedagogičtí pracovníci - učitelé odborného výcviku

Příjmení a jméno E-mail Telefonní číslo
Kroutilík Vladimír
vedoucí učitel OV

kroutilik@sos-vyskov.cz

517 321 160, 602 672 724

Bárek Ondřej barek@sos-vyskov.cz
Halák Petr, Ing. halak@sos-vyskov.cz
Hlavinka Vladimír, Ing. hlavinka@sos-vyskov.cz
Homolka Karel homolka@sos-vyskov.cz
Kroutilík Radim r.kroutilik@sos-vyskov.cz
Macháňová Hana machanova@sos-vyskov.cz
Ryšánek Stanislav rysanek@sos-vyskov.cz
Sedláček Petr sedlacek@sos-vyskov.cz
Skácel Jaroslav skacel@sos-vyskov.cz
Trávníček Lubomír travnicek@sos-vyskov.cz
Vartová Zdeňka, Mgr. vartova@sos-vyskov.cz 725 975 782
Vařejka Libor, Ing. varejka@sos-vyskov.cz

Technicko hospodářští pracovníci

Příjmení a jméno E-mail Telefonní číslo
Böserlová Jarmila
personální a platová referentka
boserlova@sos-vyskov.cz 517 321 164
Daňková Eva, DiS.
asistentka ředitele
dankova@sos-vyskov.cz 517 348 866, 602 539 409
Gregor Ivo
provozní a investiční technik
gregor@sos-vyskov.cz 517 321 171, 602 672 766
Havlíčková Naďa
ref. majetkové správy a stravování
havlickova@sos-vyskov.cz 517 321 163
Ševčík Josef
ref. PO, BOZ, zásobování
sevcik@sos-vyskov.cz 776 801 742

Ostatní pracovníci

Příjmení a jméno E-mail Telefonní číslo
Košutová Eva
Kudličková Marta
Neckař Zdeněk
Pásek Petr

© SOŠ a SOU Vyškov 2015