Studium O škole Školní jídelna Projekty školy Fotogalerie Dokumenty Hlavní stránka
Studium
jméno: heslo:
uživatel: NEPŘIHLÁŠEN
ISAS Průběžná klasifikace
Studijní obory
Přijímací řízení
Maturity
Závěrečné zkoušky
SIPVZ
Sport
Jazyky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis zvonění
Školní rok
Schránka důvěry
Pro studenty
Pro absolventy
UNIV 2 kraje
Dokumenty školy
e-Learning Moodle
Spot radia ČAS
Slovník/překladač
Další vzdělávání

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Vyškov, Sochorova 15

Sochorova 15, 68201 Vyškov
tel. 517 348 866, 517 346 086
e-mail:
info@sos-vyskov.cz

Nacházíte se na archivním webu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, příspěvkové organizace. Web již není aktualizován.
Pro aktuální informace pokračujte na nový web


Studijní obory

V tomto školním roce se vyučují tyto studijní obory:


23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
čtyřletý studijní obor pro chlapce a dívky ukončený maturitou

V tomto oboru je možno od 1. ročníku volit zaměření - počítačové systémy CNC a konstruování počítačem.

Charakteristika oboru:

 • vzdělávání odborníků v oboru strojírenství se zaměřením na mechanizaci, automatizaci, robotizaci a další obory moderních technologií
 • je vyškolen v oboru mechaniky
 • je schopen samostatně pracovat na stavbě a provozu strojů
 • ovládá základní strojírenské technologie
 • ovládá přístrojovou techniku při kontrole jakosti
 • ovládá výpočetní techniku a kreslicí program CAD
 • má znalosti a dovednosti v programování CNC strojů
 • má základní znalosti z elektrotechniky
 • má základy ekonomiky a účetnictví
 • je schopen přizpůsobovat se podmínkám na trhu

 

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
čtyřletý studijní obor pro chlapce i dívky ukončený maturitou

Charakteristika oboru:

 • vzdělávání odborníků v oboru stavebnictví 
 • je vyškolen v oboru mechaniky a stavebních konstrukcí
 • je schopen samostatně pracovat na stavbě a v projekci 
 • ovládá praktické znalosti stavebních technologie
 • ovládá práci s geodetickými přístroji pro vyměřování staveb a terénu 
 • ovládá výpočetní techniku a kreslicí program ARCHICAD
 • má znalosti stavebních hmot a materiálů
 • má znalosti z navrhování staveb a tepelně-technických výpočtů staveb 
 • má základy ekonomiky a rozpočtování staveb 
 • je schopen přizpůsobovat se podmínkám na trhu práce 

41-41-M/01 AgropodnikáníÍ
čtyřletý studijní obor pro chlapce i dívky ukončený maturitou

Charakteristika oboru:
Absolvent uvedeného oboru vzdělání se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvo-výroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odby-tu zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, ve šlechtitelských a semenářských organizacích, v ekonomických útvarech podniků, ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Uplatní se zejména jako zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatel-ského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství, odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje venkova včetně agroturistiky. Může vykonávat funkce středních technickohospodářských, administrativních a správních pracovníků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě.

36-44-L/51  Stavební provoz - nástavbové studium
dvouleté denní nástavbové studium pro nejlepší absolventy tříletých učebních oborů

Charakteristika studia:
Toto dvouleté studium prohlubuje znalosti v oblasti nových technologií, v organizaci a řízení a v oblasti podnikání. Po vyučení mají absolventi široké uplatnění na trhu práce. Mohou být zaměstnaní u dobré firmy s perspektivní budoucností. Při kvalitní práci jistotu velmi dobrých výdělků. Po získání zkušeností reálná možnost založení vlastní firmy.

64-41-L/51  Podnikání - nástavbové studium
dvouleté denní nástavbové studium pro nejlepší absolventy tříletých učebních oborů

Charakteristika studia:
Jedná se o obor pro žáky s velmi dobrým prospěchem. Studium je postaveno na získávání vědomostí z oblasti ekonomiky, účetnictví, řízení podniku, administrativy, práva, cizího jazyka, společenských věd a práce s počítačem.


 

Učební obory

V tomto školním roce se vyučují tyto učební obory:

36-52-H/01  Instalatér
tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou

Charakteristika studia:
Učební obor instalatér seznamuje žáky teoreticky i prakticky s montáží veřejné kanalizace, vnitřní kanalizace vodovodu, vodovodní přípojky, teplovodních otopných soustav, parních otopných soustav.

  

36-69-H/01 Pokrývač
tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou

Charakteristika oboru:
Hlavní náplní oboru je pokrývání střech a střešních konstrukcí měkkými nebo taškovými krytinami a jejich opravy. Obor je vhodný pro zdravé a fyzicky zdatné chlapce. Žáci poznávají nejenom tradiční materiály a pracovní technologie, ale i nové materiály a technologie, učí se používat nové pracovní pomůcky a nářadí, jejichž používání výrazně snižuje fyzickou namáhavost práce.

36-67-H/01 Zedník
tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou

Charakteristika oboru:
V učebním oboru zedník se žáci naučí vyzdívat nosné, obvodové zdi a příčky z tradičních i moderních materiálů, provádět plošné základy, stropy, vnější a vnitřní omítky, zvládnou obkladačské práce, práci se sádrokartonem, osazování ocelových nosníků, železobetonových prefabrikátů, dveřních zárubní a okenních rámů, provádění tepelných izolací a hydroizolací a stavbu a demontáž lešení. Budou mít přehled o stavebních materiálech, technologiích, provádění přestaveb a adaptací a stavební dokumentaci.

26-51-H/01 Elektrikář
tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou

Charakteristika oboru:
Jedná se o výběrový obor pro žáka s lepším prospěchem,s dobrým logickým myšlením a dobrou studijní a pracovní morálkou.Obsah studia směřuje do oblasti slaboproudé elektrotechniky a elektroniky.

23-51-H/01 Strojní mechanik
tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou

Charakteristika oboru:
Jedná se o obor  pro žáky s průměrným prospěchem, ale s dobrou manuální zručností.Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení, využívané v nejrůznějších oblastech průmyslu.

23-56-H/01 Obráběč kovů
tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou

Charakteristika oboru:
Teorie a praxe je zaměřena na samostatné provádění nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, vrtačka), obsluhu a řízení procesu obrábění na strojích s číslicovým řízením (NC a CNC ), kontrolu a měření obrobků, ošetřování pracovních nástrojů, sestavování, zadávání a provádění korekcí programů pro stroje s číslicovým řízením.

 

66-53-H/01 Operátor skladování
tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou

Charakteristika oboru:

Absolventi toho oboru se naučí obsluhovat manipulační techniku a technologická zařízení, přijímat, ukládat, skladovat, ošetřovat, kompletovat a vydávat zboží a materiál a evidovat pohyb zásob zboží a materiálu
23-55-H/01 Klempíř
tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou

 Charakteristika oboru:

V tomto oboru se žáci učí ručnímu a strojnímu dělení a tváření jemných ocelových plechů, plechů z neželezných kovů a profilového materiálu. Provádí zhotovování, spojování a sestavování klempířských stavebních výrobků, částí vzduchotechnických zařízení staveb, opláštění izolací potrubí, osazování a montáže těchto výrobků na stavbách a jejich opravy.

ZKRÁCENÉ DENNÍ STUDIUM

naše škola nabízí jednoletou zkrácenou formu denního studia a možnost získat výuční list v oborech, které jsou žádány na trhu práce zaměstnavateli.  Jsou to obory Strojní mechanik, Instalatér a Obráběč kovů.
Jedná se o roční studium pro uchazeče s již ukončeným středním vzděláním (majícím Výuční list, Maturitní vysvědčení). 

 


Škola je zapojena do projektu
UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Více informací
naleznete na http://www.nuov.cz/univ2k.

TOPlist