Studium O škole Školní jídelna Projekty školy Fotogalerie Dokumenty Hlavní stránka
O škole
jméno: heslo:
uživatel: NEPŘIHLÁŠEN
Management školy
Zaměstnanci školy
Školská rada
Vybavení školy
Kontakty
Kde nás najdete
O.P.S. Eduka
Partnerské organizace

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Vyškov, Sochorova 15

Sochorova 15, 68201 Vyškov
tel. 517 348 866, 517 346 086
e-mail:
info@sos-vyskov.cz

Nacházíte se na archivním webu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, příspěvkové organizace. Web již není aktualizován.
Pro aktuální informace pokračujte na nový web


O škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15
Sekretariát:
  Sochorova 15, tel. 517 348 866, 517 346 086
e-mail:
info@sos-vyskov.cz

Současná Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, vznikla spojením a reorganizací několika školských zařízení. Dnes je škola zaměřena nejen na strojírenství, stavebnictví a elektrotechniku, ale také na zemědělství a ekonomiku. Mezi naše nejnovější obory ve vzdělávací nabídce patří čtyřletý studijní obor Agropodnikání a tříletý učební obor Operátor skladování. O naše absolventy – ať už studijních nebo učebních oborů – je zájem v tradičních, i nově vznikajících podnicích a firmách.

Od školního roku 2014/2015 nabízíme novou formu výuky – zkrácené denní studium (na 1 rok) v oborech žádaných zaměstnavateli na trhu práce (Strojní mechanik, Obráběč kovů a Instalatér). Toto studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali středoškolské vzdělání (ať už výuční list v jiném oboru vzdělávání, nebo maturitní vysvědčení), ale nemůžou ve svém oboru sehnat zaměstnání. Zkrácené studium obsahuje pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku. Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.

Nesmíme ani zapomenout na nástavbové studium. Maturitní vysvědčení v oboru Podnikání nebo Stavební provoz mohou ve dvouletém denním nástavbovém studiu získat již vyučení absolventi středních odborných učilišť.

Ve škole působí plně kvalifikovaný a konsolidovaný pedagogický sbor. Daří se mu vytvářet zodpovědné třídní kolektivy, ve kterých se plně rozvíjejí tvůrčí schopnosti a aktivity studentů. Naši žáci nás hrdě reprezentují svými sportovními výkony na různých středoškolských závodech. Žáci z učebních oborů se velmi často zúčastňují krajských i mezinárodních soutěží, ve kterých se mnohdy umísťují na prvních příčkách. V posledních letech jsme se zaměřili také na středoškolskou odbornou činnost.

Vybavenost školy je velmi dobrá. Pro výuku ICT a odborných předmětů byly ke stávajícím učebnám nově zbudovány a plně vybaveny nejnovější ICT technikou tři počítačové učebny. V každé třídě je samozřejmostí dataprojektor, v mnoha třídách jsou k dispozici interaktivní tabule. Naše škola spolupracuje se strojírenskými firmami v regionu, díky nimž vznikají novým nábytkem vybavené a zrekonstruované barevné učebny. Jako první vznikla Oranžová učebna ve spolupráci s Nadací ČEZ a následovaly další – Žlutá (Hestego), Zelená (Respono), Modrá (SMC) a v současné době vzniká další učebna – Červená (Fischer Vyškov).  Mimo budov pro teoretickou výuku má naše škola elektrodílnu, několik dílen pro ruční obrábění kovů, svařovnu, kovárnu, prostornou obrobnu, učebnu CNC, kreslírnu, tělocvičnu i velké travnaté hřiště a další.

V blízké budoucnosti bude v areálu školy zahájena výstavba víceúčelové dílenské haly. Po jejím dokončení bude dílenská hala vybavena nejmodernějšími technologiemi – ohraňovacím lisem, laserem pro zpracování plechů a zařízením pro řezání vodním paprskem. Další a neméně významnou akcí, která nás čeká, je zateplení stávajících budov školy.

Z výše uvedeného je zřejmé, že s postupnou modernizací, obměnou vybavenosti a modernizací učebních pomůcek, je SOŠ a SOU, Vyškov, Sochorova 15 exkluzivní školou, která nabízí studentům z regionu kvalitní vzdělání, bez nutnosti komplikovaného a drahého dojíždění za obdobným vzděláním do vzdálených škol.                                        

 

 


Škola je zapojena do projektu
UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Více informací
naleznete na http://www.nuov.cz/univ2k.

TOPlist