Studium O škole Školní jídelna Projekty školy Fotogalerie Dokumenty Hlavní stránka
Studium
jméno: heslo:
uživatel: NEPŘIHLÁŠEN
ISAS Průběžná klasifikace
Studijní obory
Přijímací řízení
Maturity
Závěrečné zkoušky
SIPVZ
Sport
Jazyky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis zvonění
Školní rok
Schránka důvěry
Pro studenty
Pro absolventy
UNIV 2 kraje
Dokumenty školy
e-Learning Moodle
Spot radia ČAS
Slovník/překladač
Další vzdělávání

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Vyškov, Sochorova 15

Sochorova 15, 68201 Vyškov
tel. 517 348 866, 517 346 086
e-mail:
info@sos-vyskov.cz

Nacházíte se na archivním webu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, příspěvkové organizace. Web již není aktualizován.
Pro aktuální informace pokračujte na nový web


Sport

Sport na SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova 15

O sportovní činnost žáků a studentů školy se starají 2 učitelé tělesné výchovy Mgr.Miroslav Šustek a Mgr.Peter Mindek. Sport a tělovýchova má na naší škole hluboké kořeny a patří k nejoblíbenějším činnostem. V současné době vlastníme malou tělocvičnu (po rekonstrukci) a venkovní hřiště, kde bude také v nejbližší době prováděna rekonstrukce, aby vyhovovala požadavkům moderní doby.

Během celého školního roku se řídí sportovní činnost plánem tělovýchovných a sportovních akcí, pořádaných přímo v areálu školy, nebo účastí na okresních a krajských akcích, kde se zúčastňují nejlepší reprezentanti školy. Na naší škole pracuje školní sportovní klub (ŠSK), kterými jsou členy nejlepší sportovci školy a je zde i sídlo OR AŠSK (Okresní rada asociace školních sportovních klubů) ve Vyškově, která řídí všechny sportovní soutěže okresního formátu základních a středních škol. 

Každý měsíc je pořádána minimálně jedna sportovní akce, jako přebor školy, kde se mohou zúčastnit vybraní nejlepší sportovci z každé třídy. V září – přespolní běh, říjen – šplh, listopad – volejbal, prosinec – squash a basketbal, leden – futsal, únor – stolní tenis, březen – nohejbal, duben – florbal, květen – malá kopaná. Na závěr školního roku – červen, organizují tělocvikáři  školní sportovní olympiádu, která bude letos pořádána již jako VI. ročník. Žáci a studenti celé školy se utkávají o titul „Nejlepší sportovní třída školy“. Soutěží se v atletice (60m, 400m, 1500m, štafeta 4x200m), šplh na laně, tlaky činkou, shyby na hrazdě, sedy-lehy, trojskok snožmo. V průběhu roku jsou 2x ročně organizovány turisticko – brané výlety do okolí Vyškova. V červnu pořádáme sportovně – branný týden (SBT) pro II.ročníky, kdy žáci II.r. postupně navštíví, bazén, Squash centrum, střelnici v Lulči a dále potom se utkají jednotlivé ročníky v turnaji ve volejbalu a fotbalu. Na závěr je organizována turistická vycházka. Celý SBT je organizován docházkově. Pro I. a II.ročníky je organizován lyžařský výcvikový kurz v Jeseníkách a pro zdatnější na Slovensku – Jasenská dolina (Velká Fatra)

Naše škola se zúčastnila poprvé v červnu 2005 mezinárodního sportovního dne v Dolním Rakousku, kde jsme byli pozváni partnerskou školou a ve všech soutěžích, kterých jsme se zúčastnili suverénně zvítězili (fotbal, volejbal, stolní tenis). Přepokládáme, že i v letošním roce budeme pozváni na tuto grandiózní sportovní akci.

Jak již bylo uvedeno, zúčastňujeme se sportovních okresních akcí v mnoha sportovních odvětvích, kde dosahují naši žáci a studenti nejeden úspěch a v případě vítězství i účasti v krajských kolech (atletika, šplh, volejbal, malá kopaná, fotbal, squash, přespolní běh, stolní tenis). Zejména ve fotbalu a stolním tenisu jsme dosáhli velmi dobrých výsledků v krajském měřítku. V květnu 2006 pořádá naše škola již po sedmé krajské kolo středních škol ve fotbalu, tentokrát v Rousínově. 

Z výčtu sportovního dění na naší škole je vidět, že má sport mezi žáky a studenty své místo a všichni věříme, že sportovní činnost se bude dále zkvalitňovat a prostory pro tělovýchovu a sport se budou postupně zlepšovat tak, aby byla jak školní, tak i mimoškolní tělesná výchova prováděna na nejvyšší sportovní úrovni.
Sportu zdar!

Mgr.Miroslav Šustek
učitel TV na SOŠ a SOU Vyškov

 


Škola je zapojena do projektu
UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Více informací
naleznete na http://www.nuov.cz/univ2k.

TOPlist