video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
30.01.2020
Vydání Výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020
31.01.2020
Pololetní prázdniny
17.02.2020 - 23.02.2020
Jarní prázdniny
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

ŠKOLSKÁ RADA

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2018 - 2020

Vyhlášení voleb

Volební komise - jmenování

Kandidátní listina

VÝSLEDKY DOPLŇOVACÍCH VOLEB


VOLBY 2017 (volební období 2017 - 2020)

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizují školské rady. Tento orgán umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada se schází 2x do roka a její funkční období je tříleté. Ředitel školy není členem rady.

Ve školské radě jsou zastoupeni pedagogové školy, zletilí žáci, rodiče nezletilých žáků a zástupci zřizovatele školy.

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. a směrnicí 33/INA-VOK, číslo vydání 6, účinné od 3. 12. 2015 - Volební řád pro volby členů školských rad volby do školské rady na období 2017 - 2020.

Vyhlášení voleb - zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

Vyhlášení voleb - pedagogičtí pracovníci školy

Volební komise - jmenování

Kandidátní listina - pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci a žáci

VÝSLEDKY VOLEB 2017


© SOŠ a SOU Vyškov 2015