Video prezentace školyfacebook školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

BAKALÁŘI
ROZVRHY
SUPLOVÁNÍ

ŠKOLSKÁ RADA

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2018 - 2020

Vyhlášení voleb

Volební komise - jmenování

Kandidátní listina

VÝSLEDKY DOPLŇOVACÍCH VOLEB


VOLBY 2017 (volební období 2017 - 2020)

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizují školské rady. Tento orgán umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada se schází 2x do roka a její funkční období je tříleté. Ředitel školy není členem rady.

Ve školské radě jsou zastoupeni pedagogové školy, zletilí žáci, rodiče nezletilých žáků a zástupci zřizovatele školy.

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. a směrnicí 33/INA-VOK, číslo vydání 6, účinné od 3. 12. 2015 - Volební řád pro volby členů školských rad volby do školské rady na období 2017 - 2020.

Vyhlášení voleb - zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

Vyhlášení voleb - pedagogičtí pracovníci školy

Volební komise - jmenování

Kandidátní listina - pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci a žáci

VÝSLEDKY VOLEB 2017


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

PREZENTACE ŠKOLY
POLYGRAM

Kalendář akcí
24.09.2020
Ústní ZZ - podzim 2020
21.09.2020 - 25.09.2020
Srdíčkové dny
29.10.2020 - 30.10.2020
Podzimní prázdniny
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY

Jihomoravský kraj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ERASMUS PLUS
© SOŠ a SOU Vyškov 2015