facebook školy
BAKALÁŘI
ROZVRHY
SUPLOVÁNÍ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠKOV

STALO SE U NÁS 2015/2016

Třídenní návštěva Prahy

V prvních červnových dnech se žáci naší školy zúčastnili exkurze v naší matičce Praze. Jednalo se o studenty 3. ročníku oboru stavebnictví a 1. ročníku nástavbového studia téhož oboru. Tato akce byla zaměřena na výuku architektury v rámci ŠVP a trvala tři dny. Jelikož jely celé třídy i z jiného oboru, vsunuli jsme nenápadně také výuku literární historie a základů společenských věd.

První den, hned po ubytování, jsme navštívili Staré židovské město – Josefov, abychom ucelili výuku o holocaustu, a tím jsme také navázali na předcházející exkurzi z Osvětimi. Tato prohlídka probíhala s renomovaným průvodcem a trvala 3,5 hodiny. Ačkoliv bylo velmi horké počasí, žáci trpělivě a se zájmem naslouchali výkladu, který byl velmi profesionální. Ve večerních hodinách jsme kvapili na jazzový koncert do Malostranské besedy. Zde si studenti prohlédli tuto historickou budovu a dozvěděli se něco málo z jejích dějin. Tento hudební žánr není zrovna jejich šálkem kávy, ale přesto vydrželi až do konce a někteří sdíleli i nadšení. Poté jsme se toulali noční Prahou a pořídili několik zajímavých fotografií a filmových záběrů.

Druhý den po snídani jsme se zaměřili na architekturu paláců a domů na Malostranském náměstí a Hradu. Při pohledu na hodinky jsme museli přidat do kroku, neboť nás již očekávali v Senátu ČR. Tuto návštěvu nám umožnil pan místopředseda senátu parlamentu České republiky Ing. Ivo Bárek. Paní průvodkyně měla velmi zasvěcený výklad a umožnila nám všem nahlédnout pod pokličku tvrdé práce senátorů. Prohlídku ještě navíc umocnila nádherná historická budova s její pohnutou historií. V pozdním odpoledni jsme se přesunuli metrem na Vyšehrad, kde jsme pobyli až do pozdních večerních hodin. Studenti již byli velmi unaveni, no my učitelé také, ale nehubovali a byli hodní a stateční.

Třetí den, ještě před odjezdem, jsme si vyběhli na Petřín. Tady jsme vyšplhali na věž, někdo pomaleji někdo rychleji, neboť jsme již měli v nohách spousty kilometrů z předcházejících dní. V zrcadlovém bludišti jsme se nasmáli, až jsme se za břicha popadali. Po malém občerstvení jsme vyrazili kouzelnou procházkou na Hrad okolo Strahovského kláštera. Cestou jsme určovali různé stavební styly, i stromy a rostlinky. Pak už jsme bohužel museli tato všechna krásná místa opustit a spěchat na vlakové nádraží. Poslali jsme letmý polibek tomuto nádhernému starobylému městu a slíbili jsme si, že se sem jistojistě vrátíme.

Mgr. Dagmar Plisková


Baťova manažerská olympiáda

Dne 17. 6. 2016 proběhlo v prostorách Univerzitního centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně finále „Baťovy manažerské olympiády“. Za naši školu se finále zúčastnil Karel Svoboda ze třídy Ns1.

Finále olympiády probíhalo testovou formou. Test se skládal z pěti okruhů: matematiky a logiky, všeobecného světového přehledu, ekonomie, managementu a marketingu a angličtiny.

Přestože Karel neobsadil přední příčky, úspěchem byla už samotná účast ve finále, na které bylo pozváno 81 nejlepších studentů z předkola této olympiády, které proběhlo v dubnu a zúčastnilo se ho 2 398 středoškoláků z celé České republiky i ze Slovenska.

Karlovi patří velký dík za vzornou reprezentaci naší školy.


Mezinárodní soutěž instalatérů v Rakousku

Rakouská zemská škola pro instalatéry v dolnorakouském Zistersdorfu pořádala v pátek 10. června 2016 soutěž instalatérů ve svařování a kompletaci potrubí. Soutěže se zúčastnili i naši žáci Josef Kalvostr a Daniel Čabaňa. Byli odhodláni bojovat o co nejlepší umístění, ale! V zápalu boje Josef Kalvostr sáhl bez rukavice na právě svařenou trubku, tím se bohužel vyřadil z dalšího boje, protože spálenina mu neumožnila v soutěži pokračovat. V soutěži zůstal už jen jeden náš soutěžící. Daniel bojoval, jak nejlíp uměl, ale o pár bodů mu uniklo třetí místo, takže skončil jako čtvrtý. Chlapci tak opět získali další zkušenosti a oběma jim patří velký dík za reprezentaci naší školy.


Exkurze do České národní banky

Dne 9. 6. 2016 se žáci 2. ročníku oboru Agropodnikání zúčastnili jednodenního výletu do Prahy. Naším hlavním cílem bylo navštívit stálou expozici „Lidé a peníze“ v České národní bance.

Protože pro některé žáky to měla být první návštěva Prahy, vyrazili jsme vlakem z Vyškova již brzy ráno. Hned po příjezdu do Prahy jsme se z vlakového nádraží vydali na Václavské náměstí a odtud na Národní třídu. Přešli jsme most Legií a došli až na ostrov Kampa. Po krátké přestávce jsme vyrazili na Hradčany, kde jsme navštívili Pražský hrad a Chrám svatého Víta. Cestou zpět jsme dorazili přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli Pražský orloj. Po nezbytné přestávce na oběd jsme se vydali po ulici Na Příkopě k České národní bance, kde jsme navštívili expozici „Lidé a peníze“.

Prohlídka začala zhlédnutím dokumentu o historii a vývoji ČNB a animovaného filmu „O penězích a lidech,“ který zábavnou formou popisuje vznik peněz a jejich vývoj. Poté jsme se vydali na prohlídku expozice, kde jsme měli možnost si ve více než 60 vitrínách prohlédnout bankovky a mince používané na našem území v různých historických obdobích. Zaujaly nás i ukázky více či méně zdařilých padělků bankovek a mincí a pod UV lampou jsme si mohli ověřit pravost bankovek ve svých peněženkách. Kdo měl zájem si ověřit své znalosti v oblasti bankovnictví, mohl si vyzkoušet prostřednictvím dotykových obrazovek kvízy plné zajímavých otázek.

Poté, co jsme si prohlédli celou expozici, proběhla vědomostní soutěž, ve které naši žáci prokázali, že peníze jim rozhodně nejsou cizí a za správné odpovědi byli někteří z nich odměněni knihou „Lidé a peníze“ a briketkami z rozdrcených bankovek v hodnotě jednoho milionu korun.

Na závěr jsme zhlédli dokument o "Nakládání s hotovostí v ČNB", mohli si sáhnout na pravou zlatou cihlu a porovnat její hmotnost s cihlou dřevěnou, železnou a olověnou.

Výlet do Prahy se nám vydařil. Vrátili jsme se unaveni, ale s dobrou náladou a obohaceni o nové zážitky a vědomosti, které určitě využijeme i v běžném životě.


Stavby z vlnité lepenky - Konopiště, Karlštejn
(Tisková zpráva Svazu výrobců vlnitých lepenek)

Vyškov, 2. června 2016 – Studenti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov se zapojili do projektu Stavby z vlnité lepenky a vytvořil z ekologického obalového materiálu zámek Konopiště a hrad Karlštejn. Tématem 10. ročníku soutěže, určené středním stavebním školám, je „Národní kulturní památka“. Deset staveb, které postoupí do pražského finále, vybere odborná porota do 5. června 2016.

Studenti si pro zpracování modelu v jubilejním ročníku soutěže vybrali stavby, které jsou na seznamu národních kulturních památek a jsou spravované Národním památkovým ústavem (NPÚ), státní organizací pověřenou páčí o památky České republiky. Každá z přihlášených 29 středních stavebních škol měla možnost do soutěže přihlásit dvě stavby. Letos mimořádně bude do finále porotou vybráno 10 nejlepších staveb.

Autoři vítězného projektu se mohou těšit na ceny v hodnotě 25 tis. Kč. Druhá škola v pořadí obdrží 10 tis. Kč a projekt, který obsadí 3. místo získá výhru v hodnotě 5 tis. Kč. Kromě cen od Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL) v celkové hodnotě 40 000 Kč je ve hře i zvláštní Cena Národního památkového ústavu. Její výherci si odnesou poukaz na zážitkový den na některé z památek ve správě NPÚ, tedy na některém hradu, zámku, skanzenu či možná na dole Michal. Všichni finalisté pak získají dvě volné vstupenky na libovolnou památku ve správě této instituce.

Finále soutěže a slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 15. června v zahradě Ledebourského paláce, která je součástí komplexu historických Zahrad pod Pražským hradem. I ty jsou jednou z národních kulturních památek spravovaných NPÚ, a zároveň veřejnosti přístupným „klidným místem v srdci Prahy“, které návštěvníkům umožní načerpat pozitivní energii, prožít neopakovatelné chvíle v romantickém prostředí a vychutnat si kouzelné pražské panorama.

Cílem projektu je poukázat na ekologické přednosti vlnité lepenky používané k výrobě obalů. Vlnitá lepenka má širokou škálu využití a je stoprocentně recyklovatelná. Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM. Partnerem soutěže je Národní památkový ústav.


Pasivní dům v Českých Budějovicích

Poslední květnové dny se vypravila větší skupina studentů a učňů stavebních oborů z naší školy do Českých Budějovic. Naším cílem bylo výstaviště v Budějovicích a tam stojící pasivní dům od firmy Heluz. Tato firma, se kterou máme navázanou těsnou spolupráci, zde postavila před třemi roky pasivní dům, na kterém ukazuje své technologie a možnosti dnešního moderního stavění. Jde o technologii domu, který má minimální nároky na energie, je ekologický a zdraví prospěšný. Pokud jde o technologie, tak např. obvodové zdivo je 50 cm tlusté a vysypané izolací, ale zdivo přes své žebrování zároveň dýchá! Vytápění je přes fotovoltaiku na střeše, která ohřívá zásobník vody pro podlahové vytápění, dále má dům rekuperaci tepla, možnost ovládání přes internet atd. Praktičnost dvoupodlažního domu nemá cenu rozebírat, to se musí vidět na vlastní oči.

Další část programu byla prohlídka města Českých Budějovic a nemohli jsme vynechat návštěvu našeho národního pivovaru BUDWEISER, kde jsme si mohli prohlédnout technologii vaření piva, provoz celého závodu a interaktivní formou se seznámit s historií firmy, bojem za ochrannou známku pivovaru a vůbec celým sortimentem. Není od věci podotknout, že tento národní podnik vyváží své produkty téměř do 80 zemí světa.

Jiří Wasserburger


Návštěva čtvrťáčků ze ZŠ Na Vyhlídce

Dne 26. 5. 2016 nás navštívili žáci 4. třídy Základní školy Na Vyhlídce s paní učitelkou Mgr. Annou Jarošovou. Připravili jsme pro ně záživný program na dílnách elektrikářů, obráběčů kovů, instalatérů, pokrývačů, zedníků a také si prohlédli nové technologie, kde viděli při práci ohraňovací lis a laser.
Děti měly možnost vyzkoušet si zajímavé činnosti, jako např. ohýbání plechu na ohraňovacím lisu, pokládku střešní krytiny, stavbu z cihel, polyfúzní svařování a nebo třeba pájení.

Po ukončení této pro ně jistě zajímavé exkurze si mohli domů odnést malé výrobky.

V pátek přijdou na tutéž exkurzi jejich větší kolegové z 5. třídy. Doufáme, že se jim u nás bude líbit stejně jako čtvrťákům.


Mezinárodní soutěž Instalatérů a Obráběčů kovů - Vyškov 19. 5. 2016

Tak jako každý rok, i letos jsme pořádali mezinárodní soutěž odborných dovedností instalatérů a obráběčů kovů. Letos poprvé převzali záštitu za obě soutěže hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a jeho náměstek Ing. Roman Celý, DiS.

Již v předvečer soutěže se do Vyškova začali sjíždět soutěžící se svými doprovody ze zahraničí – z Maďarska, Polska, Slovenska a Rakouska a ze vzdálenějších koutů České republiky. Letošního ročníku se bohužel z organizačních důvodů nemohla zúčastnit naše partnerská škola v Moskvě.

Zahájení soutěže proběhlo ve víceúčelové dílenské hale za účasti vedení školy, významných zástupců Jihomoravského kraje a zástupců spolupracujících firem a sponzorů. Po úvodním uvítání panem ředitelem RNDr. Petrem Hájkem se slova ujali i další osobnosti – člen rady JMK Mgr. Petr Šelepa, starosta města Vyškova Ing. Karel Goldemund, místopředseda senátu parlamentu České republiky Ing. Ivo Bárek, náměstek hejtmana JMK Ing. Roman Celý, DiS., ředitelka spolupracující firmy HESTEGO Ing. Monika Šimánková a v neposlední řadě prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR pan Bohuslav Hamrozi.

Poté se všichni soutěžící odebrali na svá pracoviště – obráběči ke svým strojům, instalatéři do dílen k panelům pro připojení a usazení otopného tělesa. Pro doprovod mladých instalatérů a obráběčů byl připraven kulturní program v podobě výletu do Černé Hory, kde se seznámili s provozem pivovaru a do Lysic, kde měli možnost prohlédnout si národní kulturní památku Státní zámek Lysice.

Po ukončení soutěže a vyhodnocení výsledků obdrželi všichni soutěžící diplomy, medaile a drobné ceny, pro vítěze byly připraveny poháry a hodnotné ceny. A jak soutěž vlastně dopadla?

Výsledková listina Obráběči kovů:
1. Daniel Mačkal (SOŠ a SOU Vyškov, p.o.)
2. Ondřej Batelka (Středisko praktického vyučování PBS, Velká Bíteš)
3. Patrik Kubját (SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm)
4. Václav Vrecko (SOŠ, Frýdek Místek)
5. David Jelínek (SŠ technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p.o.)
6. Kamil Buchta (Polsko – Zespol szkol zawodowych, Jastrzebie-Zdroj)
7. Lukács Balázs (Maďarsko – Váci Mihály Ipari Szakképzö, Székesfehérvár)
8. Rastislav Murgaš (Slovensko – Spojená Škola, Banská Bystrica)
9. Roman Labaj (SOŠ Třinecké železárny, Třinec – Kanada)

Výsledková listina Instalatéři:
1. Jan Hanák (SOŠ a SOU Hradec Králové)
2. Josef Kalvostr (SOŠ a SOU Vyškov, p.o.)
3. Miroslav Rajsigl (SOU Kyjov)
4. Paul Winkelhofer (Rakousko – Landesberufsschule Zistersdorf)
5. Daniel Čabaňa (SOŠ a SOU Vyškov, p.o.)
6. Dávid Komjáti (Maďarsko – Vörösmarty Mihály Ipari Szakképzö Iskola, Székesfehérvár)
7. Manuel Klesch (Rakousko – Landesberufsschule Zistersdorf)
8. Viktor Serdel (Slovensko – Stredná odborná škola stavebná, Žilina)
9. Antonín Juhaňák (SŠ stavebních řemesel, Brno-Bosonohy)
10. Jan Buriánek (SŠ stavebních řemesel, Brno-Bosonohy)
11. David Tomiška (SOŠ a SOU Hradec Králové)
12. Adam Štylárek (SOU Kyjov)
13. Jozef Smolár (Slovensko – Stredná odborná škola stavebná, Žilina)
14. Kitel Grzegorz (Polsko – Zespól Szkól Budowlanych, Poznaň)
15. Michal Kubiak (Polsko – Zespól Szkól Budowlanych, Poznaň)
16. Benjamin Szabó (Maďarsko – Vörösmarty Mihály Ipari Szakképzö Iskola, Székesfehérvár)

Věříme, že všichni odjížděli plní dojmů a zážitků, a že se do Vyškova budou zase za rok rádi vracet.


Mezinárodní soutěž instalatérů a truhlářů v maďarském Székesfehérváru

Dne 13. května 2016 pořádala naše partnerská škola v maďarském Szekesfehérváru, se kterou nás pojí již dlouholetá spolupráce, mezinárodní soutěž v oborech instalatér a truhlář. Soutěže jsme se zúčastnili v oboru instalatér. Dva žáci 3. ročníku naší školy soutěžili se svými vrstevníky z Maďarska, Rakouska, Slovenska a České republiky. V soutěži prokázali oba zástupci naší školy svou zručnost a dovednost ve svařování a ohýbání trubek podle výkresu. Z deseti účastníků v soutěži instalatérů obsadil Josef Kalvostr suverénně 1. místo a Daniel Čabaňa 2. místo.
Vloni oba naši instalatéři úspěšně absolvovali čtrnáctidenní stáž v rakouském Zistersdorfu v rámci projektu ERASMUS+. Letos mají před sebou ještě dvě mezinárodní soutěže, a to na půdě naší školy a v Rakousku. Oba žáci vzorně reprezentují naši školu na soutěžích doma i v zahraničí, a za to jim patří poděkování vedení školy. Přejeme jim mnoho dalších úspěchů.


Běh srdcem 2016

Běh srdcem je nadační běh tříčlenných družstev na podporu onkologicky nemocných dětí. Tento běh konkrétně podpořil nadační společnost KRTEK při Fakultní dětské nemocnici Brno – Černá Pole. Za naši školu běžel učitel Mgr. Jiří Wasserburger, studentka Nicollete Novotná a známý vyškovský atlet LRS Vyškov Josef Kunc. Náš tým si vytvořil originální plakát, kterým oslovoval sponzory ve škole. Žáci a zaměstnanci školy podpořili nadaci výběrem částky 3 700 Kč, dalších 1 300 Kč věnovala naše o. p. s. EDUKA.
Samotný běh proběhl za krásného počasí a ve vynikající atmosféře, o čemž nejlépe vypovídají samotné fotografie. Velké poděkování a respekt patří všem, kteří náš tým sponzorovali a také mým dvěma kolegům Nicollete a Josefovi. Ještě si dovolím poznámku závěrem: pro nadaci KRTEK vyběhali letos sportovci něco přes 60 000 Kč.

Mgr. Jiří Wasserburger


Zahraniční stáž učňů na zemském učilišti instalatérů v Dolním Rakousku

Dva týdny v dubnu strávilo 6 žáků druhého ročníku oboru instalatér v naší partnerské škole v dolnorakouském Zistersdorfu. Žáci Filip Hanák, Michal Kohák, Kristián Nacházel, Petr Novotný, Vlastimil Sedlák a Stanislav Vidlář tu absolvovali zahraniční stáž v rámci mezinárodního projektu ERASMUS+, která byla prioritně zaměřena na polyfúzní svařování a tepelná čerpadla.
Žáci byli ubytováni v internátě školy, kde se také stravovali. Chodili do výuky společně s rakouskými žáky. V dílnách předváděli naši učni, jak umí svařovat plamenem. Zrcadlové svařování ukázali na plastech, pájeli měď, ohýbali trubky. A hlavně získávali zkušenosti, jak to učí své žáky rakouští učitelé. Podle výkresů zhotovovali pak naši žáci výrobky a soutěžili mezi sebou o nejvyšší počet bodů. Jejich práce samozřejmě hodnotili rakouští učitelé. V laboratořích prováděli společně s rakouskými učni naši žáci kontrolní měření a výpočty výkonu tepelného čerpadla, konečné výsledky zaznamenávali do grafu. Zajímavé informace získali také v hodinách věnovaných alternativním energiím. Na závěr obdrželi všichni osvědčení o absolvování zahraniční stáže a domů odjížděli plni dojmů. Při srovnání s rakouskými spolužáky uspěli velmi dobře. Získali nové zkušenosti a spolužákům mohou vyprávět o tom, jak probíhá vzdělávání instalatérů v Rakousku a jak tam žijí jejich vrstevníci.


Ukázka STREET WORKOUTU

David Hanáček, mistr České republiky a účastník mistrovství světa ve STREET WORKOUTu, předvedl našim žákům ukázku STREET WORKOUTu. Mezi základní cviky tohoto sportu patří např. kliky, přítahy, dipy a dřepy, pokročilejší zvládnou i přítah jedné ruky, dřepy na jedné noze, lidskou vlajku atd. Street Workout u nás zažil ten pravý boom teprve před pár lety, jde však ale o cvičení několik tisíc let staré. Základy jsou položeny v řecko-římské gymnastice.
David je absolventem naší školy – vystudoval Pozemní stavitelství. V současné době studuje na sportovní fakultě MU. Ukázku tohoto cvičení provedl pro kluky ze tříd IZ3., OSm2. a S2. v rámci praxe. Fotky z jeho vystoupení, které mělo u našich kluků veliký úspěch, můžete shlédnout ve Fotoalbu.


Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí Brno

Soutěže odborných dovedností žáků oboru vzdělávání Klempíř a Pokrývač, pořádané u příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu Brno IBF, se ve dnech 20. až 22. dubna 2016 zúčastnili i naši klempíři Jan Gašparík a David Formánek a pokrývači David Kučera a Tadeáš Sedlák. Tato soutěž je zařazena do Přehlídky České ručičky 2016 a jejím vyhlašovatelem je Cech KPT ČR.
Dvoučlenná soutěžní družstva klempířů pokládala plechovou krytinu od firmy LINDAB. Honza a David se úkolu zhostili dobře, ale chyběla jim delší příprava. Skončili tak na šestém místě.
Pokrývači měli za úkol provést pokládku kompletního střešního pláště s osazením střešního okna, sněhových háků a hřebenáčů. Pokládali tašku TONDACH Stodo 12, která je náročná na přesné rozměření. Naši kluci David Kučera a Tadeáš Sedlák se umístili na pěkném třetím místě, přičemž David Kučera byl nominován na laureáta VIII. ročníku Přehlídky České ručičky 2016.
Blahopřejeme k výborným výsledkům a přejeme mnoho dalších úspěchů.


Mezinárodní soutěž odborných dovedností učňů stavebních oborů v Kyjově

Dne 14. dubna 2016 se na Středním odborném učilišti Kyjov, příspěvková organizace konal již 16. ročník mezinárodní soutěže učňů stavebních oborů Pokrývač a Zedník.
Naši školu jeli reprezentovat pokrývači Tadeáš Sedlák a David Kučera a zedníci Dominik Langammer a Richard Trněný.

Soutěžící pokrývači měli za úkol položit na připravenou maketu střechy pálenou tašku Stodo 12, zařezat úžlabí a osadit krajové tašky. Zedníci zase stavěli zeď dle výkresu a omítali připravenou stěnu.
Naše soutěžní družstvo pokrývačů se umístilo na třetím místě, zedníci obsadili místo druhé.

Děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů!


Juniorský maraton Brno 2016

Semifinálové kolo jubilejního 20. ročníku Juniorského maratonu se konalo pod záštitou primátora Brna Petra Vokřála v pondělí 11. dubna 2016. Štafetový závod se běžel v parku Lužánky na okruhu o délce 840 metrů. Každý běžec musel zdolat pět kol, tedy úsek o celkové délce 4,2 km. Každé družstvo tvořilo deset členů, přičemž minimálně tři z nich musely být dívky. Dohromady tak družstvo zdolalo celou maratonskou vzdálenost.

Závodu se zúčastnilo celkem 26 škol z Jihomoravského kraje, mezi nimi i družstvo nejlepších běžců naší školy – jmenovitě Nicolette Novotná, Kristýna Kučerová, Lucie Kalová, Martin Ščudla, Rostislav Hrnčiřík, Jakub Kovařík, Lukáš Dočekal, Jakub Raška, Jiří Handl a Martin Račanský. Maraton zahajoval na prvním úseku Martin Ščudla, který trasu uběhl za 16:40 minut, Jiří Handl na druhém úseku zaběhl čas 17:14 minut, Lukáš Dočekal na osmém úseku doběhl na šestém místě s časem 17:11. Na posledním – desátém úseku dosáhl náš student Jakub Raška času 15:54 a v daném úseku se umístil na osmém místě ze všech závodníků.

Nejrychlejší týmy obdržely krásné ceny a mohou se těšit na květnové finále na Volkswagen Maratonu Praha, kde budou startovat po boku nejlepších světových vytrvalců.

Všem našim běžcům děkujeme za předvedený výkon a gratulujeme k pěknému umístění a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Peter Mindek, učitel TV


Modelování ve 3D SOLIDWORKS

Mladí konstruktéři a konstruktérky porovnali 22. 3. 2016 své zkušenosti v 3D navrhování a tvorbě výkresové dokumentace v SOLIDWORKSu na Střední průmyslové škole v Hranicích. Konkurence byla veliká, zasoutěžit si přijelo 41 studentů ze 17 škol. Soutěž ve 3D modelování uspořádala společnost SolidVision ve spolupráci se SPŠ v Hranicích.
Organizátoři si letos připravili pro soutěžící dvě zajímavé kategorie: v první studenti navrhovali podle zadané výkresové dokumentace pět modelů tematicky souvisejících s biatlonem, ve druhé bylo úkolem správně vytvořit výkres. Odborná porota vyhodnotila 7 studentů, kteří splnili soutěžní úkoly nejrychleji a správně po technické stránce.

KALENDÁŘ AKCÍ
07.12.2020
Opravná písemná ZZ
08.12.2020 - 09.12.2020
Opravná praktická ZZ
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
27.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ns2.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů S4.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška - písemná část Ag4.
03.05.2021 - 07.05.2021
Státní část maturitní zkoušky
10.05.2021 - 12.05.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
17.05.2021 - 19.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
27.05.2021 - 31.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
02.06.2021
Závěrečné zkoušky písemné
01.06.2021 - 04.06.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
03.06.2021 - 04.06.2021
Závěrečné zkoušky praktické
14.06.2021 - 16.06.2021
Závěrečné zkoušky ústní
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY

PREZENTACE ŠKOLY
POLYGRAM


Jihomoravský kraj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ERASMUS PLUS
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov, tel.: 517 348 866, 517 346 086, e-mail: info@sos-vyskov.cz