facebook školy
BAKALÁŘI
ROZVRHY
SUPLOVÁNÍ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠKOV

STALO SE U NÁS 2016/2017

Mezinárodní soutěž instalatérů a obráběčů kovů

Dne 18. května 2017 se na na naší škole uskutečnil již 15. ročník Mezinárodní soutěže oboru Instalatér a zároveň 6. ročník Mezinárodní soutěže oboru Obráběč kovů.

Instalatéři měli soutěž složenou ze dvou částí - výroba svařence a montáž topného tělesa. Soutěže se zúčastnily školy z Maďarska, Rakouska, Slovenska, Polska, Brna, Hradce Králové, Kyjova a domácí. Na prvním místě se umístil žák Benjamin Szabó z Maďarska, na druhém místě Kristián Nacházel z domácí vyškovské školy a na třetím místě Viktor Lupínek z Hradce Králové.

Pozvání pro obor Obráběč kovů přijaly školy z Maďarska, Ruska, Polska, Rožnova pod Radhoštěm, Třince, Brna, Velké Bíteše, Frýdku Místku a domácí. Soutěž spočívala ve výrobě tří součásti soustružením. Na prvním místě se umístil Lukáš Sabela z Třince, na druhém místě se umístil Lukáš Skubík z Frýdku- Místku a na třetím místě Martin Šrámek z Velké Bíteše. Domácí soutěžící Daniel Mačkal obsadil čtvrté místo.

Smyslem soutěží je porovnání úrovně a používaných metod na jednotlivých školách.

Děkujeme všem sponzorům, bez kterých bychom takovou soutěž nemohli vůbec uskutečnit - firmám HESTEGO a. s., TRASKO a.s., GCE, s.r.o., HERMAN s.r.o., Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., Ptáček velkoobchod a.s., Dias Martin, BAXI, GIENGER, Pramet Tools, s.r.o., SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Fischer Vyškov spol. s r. o., FRITZMEIER s. r.o., LIKO-s a.s., MGV a.s., Rostex Vyškov s r.o, SolidVision, s.r.o., EUROMODA, spol. s r. o., MUBEA - HZP, s.r.o., Městský úřad Vyškov,

Velké poděkování patří také odborníkům z praxe, kteří tvořili porotu a věnovali svůj den hodnocení prací žáků - hlavní garant soutěže za obor instalatér p. Karl Procházka z Rakouska a další porotci p. Josef Dočekal a p. Milan Říha. Za obráběče byl hlavním garantem RNDr. JIří Stonavský, a pomáhali mu p. Jiří Jurman, Ing. Mário Jakubec, Ing. Ondřej Doležel a Ing. Martin Zbořil.

Děkuji všem, kteří se na této soutěži podílejí, kteří věří naší mladé generaci a snaží se jí předat co nejvíc…

Ing. Blanka Jagošová


Jízda zručnosti ve Starém Městě u Uherského Hradiště

Ve středu 10. 5. 2017 se naši studenti oboru Agropodnikání zúčastnili soutěže žáků zemědělských škol v jízdě zručnosti traktorem. Pořadatelem se pro letošní rok stala SOŠ a Gymnázium Staré Město. Do regionálního kola se přihlásilo 11 soutěžících ze šesti škol Jihomoravského a Zlínského kraje.

Úkolem bylo projet trasu s překážkami v časovém limitu. Pořadatelé vystavěli trať v areálu školy mimořádně těžkou. I přes nepřízeň osudu (na trať jsme vyráželi z 1. a 2. místa a tudíž nebylo možné techniku jízdy okoukat od zkušenějších jezdců) se František Čapka a Petr Stehlík poprali s nástrahami trati se ctí. Bohužel se však nevešli do časového limitu a v soutěži se na předních místech neumístili. Petr překročil desetiminutový časový limit o pouhých 12 vteřin, přičemž nezískal žádný trestný bod!

Žáci se s reprezentací naší školy vypořádali se ctí a získali zkušenosti do dalších ročníků.


Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí - soutěže pokrývačů a klempířů

Koncem dubna se na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně uskutečnily soutěže odborných dovedností učňů oboru vzdělávání Pokrývač a Klempíř, vyhlášené Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Obě soutěže jsou zařazeny do Přehlídky České ručičky.

Na již dvacátém ročníku soutěže pokrývačů nás reprezentovali žáci třetího ročníku David Kučera a Tadeáš Sedlák. Na maketě střechy měli za úkol provést oplechování, natažení podstřešní fólie, zalaťování, osazení střešního okna a nakonec pokrytí pálenou taškou. Hoši se úkolu zhostili velice dobře a obsadili pěkné třetí místo.

Jedenáctého ročníku soutěže klempířů se zúčastnili žáci třetího ročníku David Formánek a Michael Klimeš. Soutěžním úkolem byla plechová krytina na dvojitou drážku s úžlabím, oplechováním prostupu, podokapním žlabem, navazujícími fasádními prvky a zapravením okrajů střechy. Součástí obou soutěží bylo také zpracování písemného testu. Naši mladí klempíři se umístili na šestém místě.


Soutěž v počítačovém modelování a kreslení Hradec Králové

Již 16. ročník celostátní soutěže v počítačovém modelování a kreslení se uskutečnil dne 6. dubna 2017 ve Střední průmyslové škole, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové. Soutěž byla určena pro studenty ze všech typů středních škol. Zadání a hodnocení připravila firma 3 E Praha Engineering a.s. . Hlavním cílem této soutěže je zvýšit úroveň vzdělávání v CAD oblasti na středních školách.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií: modelování "3D" a kreslení "2D".

Této soutěže se zúčastnili také žáci naší školy Ondřej Tománek a Pavel Telička v kategorii modelování "3D" a to v programu SOLIDWORKS. Úkolem bylo vytvořit modely dvou dílů, model sestavy propisovací tužky, výkres sestavy a výkres jednoho z dílů. V konkurenci 33 soutěžících naši žáci obsadili pořadí v druhé polovině výsledkové listiny. Oba žáci čtvrtého ročníku oboru Strojírenství však získali zkušenost, která je bude motivovat k dalším rozvoji dovedností. Oběma děkujeme za reprezentaci. Přejeme hodně dalších úspěchů.


Strojaři na soutěži 3D modelování Hranice na Moravě

Do Hranic na Moravě přijelo v březnu 56 studentů, aby si porovnali zkušenosti s modelováním v soutěži 3D modelování v SOLIDWORKSu.

Celostátní soutěž v počítačovém modelování se uskutečnila dne 21. 3. 2017 ve Střední průmyslové škole Hranice. Soutěž byla určena pro studenty ze všech typů středních škol. Zadání připravila a hodnocení zajistila firma SolidVision.

Této soutěže se zúčastnili také žáci naší školy Jan Kudlička, Pavel Telička a Ondřej Tománek. Úkolem bylo vytvořit modely pěti dílů a výkres jednoho dílu. V konkurenci 56 soutěžících se naši žáci neztratili. Jan Kudlička obsadil 17., Ondřej Tománek 29. a Pavel Telička 30. místo. Žáci čtvrtého ročníku oboru Strojírenství prokázali své dovednosti, které budou jistě dále rozvíjet i při dalším studiu a v praxi. Velice děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.


Mezinárodní soutěž odborných dovedností učňů stavebních oborů Kyjov

Žáci učebního oboru pokrývač a zedník se ve středu 19. dubna 2017 zúčastnili již 17. ročníku mezinárodní soutěže odborných dovedností učňů stavebních oborů v Kyjově. Cílem těchto soutěží je prezentovat dovednosti žáků a následně je porovnat s dovednostmi žáků jiného učiliště.

Na soutěž zedníků nás jeli reprezentovat Jan Toufar a Libor Poledník. Kromě testu základních odborných znalostí měli za úkol provést příčkové zdivo z pórobetonu s vynecháním otvoru pravidelného osmiúhelníku. Kluci se úkolu zhostili dobře a umístili se na krásném třetím místě.

Soutěž pokrývačů spočívala v pokládce krytiny na cvičné maketě střechy. Stejně jako u zedníků hodnotila komise kompletnost, přesnost, dodržování bezpečnostních předpisů a časový limit. Také pokrývači museli vyplnit test základních odborných znalostí. Naši kluci David Kučera a Tadeáš Sedlák obsadili třetí místo.

Lubomír Trávníček


Zahraniční stáž učňů na zemském učilišti instalatérů v Dolním Rakousku

Instalatéři 2. ročníku Petr David, Mario Handlíř, Martin Klimeš, David Kučera, Jakub Myroniuk a Jan Viezbický absolvovali v době od 26. 3. do 8. 4. 2017 zahraniční stáž na naší partnerské škole v dolnorakouském Zistersdorfu v rámci mezinárodního projektu ERASMUS+.

Žáci byli ubytováni na internátě školy, kde se také stravovali a večery trávili v perfektně vybavené posilovně nebo hráli stolní tenis. Větší část pobytu pracovali v dílnách a v laboratořích. V dílnách prováděli polyfúzní svařování PPR podle výkresu. Vyzkoušeli si i zrcadlové svařování na tupo, když svařovali odpadní potrubí GEBERIT. Ocel svařovali kyslíko-acetylénovým plamenem, pájeli měď, ohýbali trubky a lisovali vícevrstvé potrubí ALPEX. V laboratořích alternativních technologií skládali z dostupných součástek atrapy domácího rozvodu vody podle různých schémat a sledovali funkčnost domácí vodárny. Naměřené hodnoty zapisovali a porovnávali. Způsob práce v laboratoři byl pro ně nový a bavil je. Všechny jejich práce hodnotili rakouští učitelé podle svých kritérií a naši žáci uspěli velmi dobře.

Program žáků zpestřilo několik exkurzí. Nejzajímavější byla určitě návštěva firmy Gebauer & Griller v Poysdorfu. Byli svědky toho, jak se zpracovává měděný a hliníkový drát na kabeláže pro automobilový průmysl, pro výtahy a eskalátory a dokonce i pro větrné elektrárny. Firma má své pobočky po celém světě, u nás hned za hranicí v Mikulově. Jedno odpoledne strávili žáci na golfovém hřišti v Poysdorfu. Vydařil se i výlet do vídeňské zoologické zahrady v Schönbrunnu a na zříceninu hradu Falkenstein. Seznámili se s místní přečerpávací stanicí vody, navštívili spalovnu odpadu v Zistersdorfu. Se zájmem si prohlédli učebny středního odborného učiliště v Mistelbachu, které patří svým špičkovým vybavením k nejmodernějším školám v Rakousku, je zaměřeno na zemědělskou a stavební techniku, na nákladní automobily a učí se tam také kováři a klempíři.

Na závěr svého pobytu obdrželi všichni osvědčení o absolvování zahraniční stáže a domů odjížděli plni dojmů. Získali nové zkušenosti a spolužákům mohou vyprávět o tom, jak probíhá vzdělávání instalatérů v Rakousku a jak tam žijí jejich vrstevníci.

PaedDr. Zdenka Závacká


Exkurze ve firmách LIKO-S a.s., EUROM Sales & s.r.o., EMKOcase a BMW Renocar Brno

Dne 3. dubna 2017 jsme navštívili s žáky 3. ročníku učebního oboru Strojní mechanik firmy LIKO-S a.s., EUROM Sales & s.r.o., EMKOcase a BMW Renocar Brno.

LIKO-S a.s. je rodinná firma. Staví montované haly pro podnikání, vyrábí a montuje interiérové příčky (prosklené, skleněné, celoskleněné, požární a akustické), mobilní stěny, akustické podhledy a vestavby do hal, svařuje, obrábí a montuje kovové konstrukce a technologické systémy pro 21. století.

EUROM Sales & s.r.o. česká společnost, která byla založena v roce 2004 je specialista na tlakovou čistící techniku. Zabývá se výrobou a prodejem speciálních strojů pro čištění odpadů, kanalizací, speciální čištění, strojů pro přepravu nebezpečných odpadů apod. Vyrábí rámy a tlakové nádoby svařováním pomocí nejmodernějších svařovacích strojů metodou MIG/MAG a TIG.

EMKOcase víc než dvacet let zhotovuje zakázky v sortimentu plechových komponentů pro různé obory výroby - od automobilů, přes elektroniku a elektrotechniku až po letectví.

BMW Renocar založená oficiálně v roce 1990 vznikla už v socialistickém Československu z nadšení pana Miloše Vránka, majitele auta BMW, které získal v roce 1968. Doposud si společnost zakládá na vysoké profesionalitě a pečlivosti dílenského zpracování opravovaných karoserií a rámů svařováním pokročilými technologiemi TIG. Majitel pan Vránek se s žáky osobně setkal a určitě když nic jiného si zapamatují jeho rčení: „Píle a vytrvalost se vyplácí navzdory všemu…“ V podniku měli žáci možnost vidět vše, co souvisí s běžným servisem vozidel BMW, opravy drobností, ale hlavně havárií většího rozsahu. Na opravách a renovacích karosérií aut a rámů motocyklů se mohou v případě svého zájmu podílet.

V navštívených firmách účastníci viděli, že najdou uplatnění znalostí a dovedností získaných v našem učilišti. V některých absolvují provozní praxi a otevřeli si v tak cestu na trhu práce. Všechny navštívené společnosti mají o naše absolventy zájem a ti byli osloveni s možností ucházet se u nich o práci. Zde si opět dovoluji citovat pana majitele Miloše Vránka: „Počítáme s Vámi a v cíli zdaleka nejsme…“

Ing. Vladimír Hlavinka


Celostátní soutěž o nejlepší leták fiktivní firmy

Centrum fiktivních firem NÚV uspořádalo pro školní rok 2016/2017 celostátní soutěž o nejlepší leták fiktivní firmy. Hodnotila se vizuální stránka letáku, jeho informační hodnota pro zákazníka a jazyková správnost. Soutěže se zúčastnilo 45 fiktivních firem z celé České republiky.

Naše fiktivní firma Karel Svoboda – Pinkerton and company, založená žáky druhého ročníku nástavbového studia oboru podnikání Karlem Svobodou a Tomášem Pliskou, obsadila krásné 3. místo, za které získala diplom a certifikát v hodnotě 1 000 Kč.

V silné konkurenci nezůstala pozadu ani naše další fiktivní firma Josef Kalvostr – Hodinový manžel Pepa, kterou založili žáci 1. ročníku nástavbového studia oboru podnikání, a která obsadila 8. místo.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.


Soutěž o nejlepšího písaře školy

V průběhu měsíce března proběhla na naší škole soutěž v psaní na počítači. Soutěže se zúčastnili žáci učebního oboru Operátor skladování, žáci prvního ročníku studijního oboru Agropodnikání a nástavbového studia oboru Podnikání.

Předmětem soutěže byl desetiminutový opis s penalizací 10 úhozů za chybu. Maximální procento chyb pro zařazení do soutěže bylo 0,50.

Nejlepším písařem se stal Karel Svoboda (Ns2.) s výkonem 375,3 čistých úhozů za minutu, druhé místo obsadil Matěj Klementa (Os1.) s výkonem 284,8 čistých úhozů za minutu a na třetím místě se umístila Lucie Houšková (Os3.) s výkonem 240,0 čistých úhozů
za minutu.

Nejlepší písaři obdrželi kromě diplomů i věcné ceny. Blahopřejeme!

Ing. Drahomíra Kočařová


Celostátní soutěž Měď 2017

Ve středu 22. 3. 2017 se naši žáci maturitního oboru Stavebnictví a učebního oboru Instalatér zúčastnili celostátní soutěže Měď 2017. Mohli si tak porovnat své znalosti o mědi a výpočtech technických parametrů. Po třech soutěžních termínech se družstvo studentů maturitního oboru Stavebnictví umístilo na vynikajícím 2. místě. Mezi jednotlivci maturitních oborů skončila na nepopulárním 4. místě Karolína Lakomá se ziskem 67 bodů v čase 48 min 42 sec. Od studentů na 2. a 3. místě, kteří měli také 67 bodů, ji dělil jen o minutu horší čas na testové odpovědi. Všichni studenti se umístili v první polovině startovní listiny a žádný z nich nepropadl se svými znalostmi hluboko do startovního pole 122 studentů. Díky umístění na 7., 8., 9. a 14. místě se Dominik Selucký, Tereza Vykopalová, Tomáš Přibilík a Simona Vartová stali členy úspěšného družstva. Skupina učebního oboru Instalatér se umístila na 8. místě za družstva škol, kterých bylo přihlášeno celkem 29. V jednotlivcích skončil na 28. místě z 293 žáků Martin Klimeš a na 48. místě Kristián Nacházel. Předání cen proběhne 28. dubna 2017 při vyhlášení finále Soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér 2017“ v Brně v Rotundě pavilonu A v areálu Veletrhů Brno.

Ing. Kamil Šoupal


Srdíčkové dny Jaro 2017

Opět jsme se zapojili do celorepublikové sbírky na pomoc těžce nemocným a handicapovaným dětem - vybrali jsme 9 067,-- Kč!

Sešel se den se dnem měsíc s měsícem a již s přicházejícím jarem je zde opět chuť pomáhat vážně nemocným dětem. Naši studenti, již šestým rokem, se opětovně zúčastnili dobročinné akce „Srdíčkové dny“, která se konala ve dnech 20. až 24. března 2017. Jednalo se o veřejnou sbírku, kdy studenti dobrovolně prodávali sbírkové předměty. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíků, zdravotních kočárků, dále na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou si jejich stav vyžaduje.

Je velmi potěšující, že žáci naší školy se zapojují zcela dobrovolně a s velkým zájmem. V tomto jarním období se naši žáci nesetkali s nikým, kdo by je ústně napadal. Většina přispěvatelů byla velmi laskavá a obětavá. Studenti byli mile překvapeni a namotivováni. Najednou poznali i tu pozitivní lidskou stánku, která dříme v každém z nás. A tak s úsměvem na tváři se jim podařilo vybrat zatím nejvyšší finanční částku za uplynulá období. Najednou se nechtěli vracet do školy. Měli potřebu dále prodávat, aby mohli pomoci co nejvíce. Bohužel zjistili, že už nemají žádný předmět k nabídnutí, což je velice rozladilo. Hned se začali zajímat, kdy mohou znovu být nápomocni. Museli jsme je usměrnit a vysvětlit jim, že budeme pokračovat na podzim, jako každý rok. Již nyní se přihlásili a přesvědčili nás, že se opravdu těší, že jsou šťastní, že mohou pomáhat tímto způsobem. A to je dobře! Neboť i tyto sbírky vychovávají dnešní počítačovou mládež k sociálnímu cítění s druhými lidmi. Lásky není nikdy dost. A za to jim patří dík, neboť v dnešní materialistické době to je velmi obdivuhodný úkaz.

Mgr. Dagmar Horáková , Ing. Petra Kytková


Projekt o spotřebitelském právu

Dne 29. března 2017 se studenti tříd S3. a APS3. zapojili do projektu o spotřebitelském právu pro střední školy. Ten pořádá společnost dTest, o.p.s. ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a jejími studenty. Stejně jako v předcházejícím pololetí přinesl workshop našim studentům informace a znalosti z oblasti spotřebitelského práva. Všechna nabízená témata byla zajímavá. Pro druhý běh bylo zvoleno téma „Co je smlouva a co z ní vyplývá?“, které studenti využijí v soukromém i pracovním životě.

Workshop byl pro všechny velkým přínosem a studenti mají zájem i o podzimní termín. Už nyní vybírají to nejužitečnější téma.

PhDr. Ludmila Vernerová


Divadelní představení v anglickém jazyce

V pátek 24. března 2017 se vybrané maturitní třídy naší školy zúčastnily v Besedním domě divadelní inscenace Peter Black 2 s podtitulem "A new beginning". Cílem představení bylo atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat si znalost cizího jazyka, zejména získat schopnost bezprostřední interakce. Studenti si při sledovaní představení mohli v praxi ověřit své dosavadní znalosti anglického jazyka. Šest různých profesí, anglický projev s použitím atraktivních dialogů, variabilní scéna, dynamická hudební koláž a expresivní herectví, to vše přinesl nový titul Peter Black 2. Vlastnímu představení předcházela příprava v hodinách anglického jazyka, zaměřená zejména na slovní zásobu a fráze, které se v představení objevily, což mělo za cíl pomoci překonat případné obavy z neporozumění. Podle pozitivního ohlasu studentů se domníváme, že naši žáci úspěšně zdolali výzvu, kterou divadelní hra v anglickém jazyce určitě je. Jsme přesvědčeni, že hra v nich posílí sebejistotu a vytvoří pozitivní vztah ke studiu anglického jazyka.

Ing. Bc. Oskar Kraváček


Setkání ministra zemědělství se studenty

V pondělí 27.3.2017 naši školu navštívil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. V aule ho přivítal ředitel školy RNDr. Petr Hájek. Absolvent přerovské zemědělské školy a brněnské Mendelovy univerzity, jak sám přiznal, má k Vyškovu kladný vztah. Pracoval zde několik let ve firmě Lukrom a zná zdejší region „od Nížkovic po Krásensko“. Po úvodním představení své osoby vyzdvihl význam zemědělství a perspektivy tohoto důležitého oboru. Dotknul se také několika současných zemědělských a potravinářských problémů a vyzval pak přítomné studenty k dotazům. Ti se nenechali dlouho pobízet. Otázky mířily k biokoridorům, ceně mléka, problematice školních statků a legalizaci konopí. Zástupce učitelského sboru zajímala problematika včelařství, vody v krajině, geneticky modifikovaných rostlin a jiné. V družné diskuzi utekla plánovaná hodina velice rychle. Pan ministr pak popřál studentům hodně úspěchů a vzhledem k nabitému programu se s námi rozloučil a odjel besedovat se studenty Mendelovy univerzity. Myslím, že setkání s panem ministrem Jurečkou bylo zajímavé a první ohlasy studentů na tuto besedu pozitivní…

Ing. Radovan Ščudla


Mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha

Dne 23. března 2017 navštívili žáci prvního ročníku nástavbového studia oboru podnikání
23. mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze na Výstavišti Holešovice, který uspořádala studentská společnost Antre, s. r. o., při Obchodní akademii Praha 10.

Na veletrhu bylo přítomno 115 fiktivních firem z 10 evropských států. Kromě 52 firem z České republiky zde obchodovaly i firmy ze Slovenska, Polska, Rakouska, Itálie, Belgie, Rumunska, Bulharska, Španělska a Finska.

Naši žáci se veletrhu zúčastnili jako obchodující veřejnost. Nakupovali výrobky a služby od vystavujících firem, prohlídli si úpravu stánků a také kvalitu prezentací a propagačních materiálů těchto firem. Získali tak nové zkušenosti a inspiraci, které využijí v příštím školním roce při přípravě na veletrh fiktivních firem v Brně, kterého se zúčastní již jako vystavovatelé.

Ing. Drahomíra Kočařová


Učeň instalatér 2017 - krajské kolo odborné soutěže

Dne 9. března 2017 se naši žáci 3. ročníku učebního oboru instalatér Petr Novotný a Kristián Nacházel, zúčastnili již 20. ročníku krajské soutěže „Učeň instalatér 2017“, konané na SŠ polytechnické v Brně.

Soutěž se skládala jako obvykle ze dvou částí. V teoretické části měli soutěžící za úkol vypracovat vědomostní testy na počítači. V praktické části bylo pro mladé instalatéry připraveno šest pracovišť, na kterých se po 60 minutách střídali. Na každém pracovišti je čekal jiný praktický úkol, například kompletace závěsného systému Geberit, kompletace umyvadla, montáž celkové sestavy atd. Komise složená z odborníků z praxe a členů Cechu topenářů a instalatérů ČR hodnotila zejména funkční provedení zadaného úkolu, kvalitu práce, dodržení rozměrů a správné řemeslné provedení. Pozornost věnovala ale i dodržování zásad bezpečnosti práce a v neposlední řadě také chování na pracovišti a řemeslným návykům při práci.

V soutěži družstev se naši kluci umístili na krásném druhém místě. Kristián Nacházel pak dle získaných bodů obsadil 3. místo.

Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.


Okresní kolo středních škol ve florbalu

V pátek 3. 3. 2017 se ve sportovní hale ZŠ Purkyňova ve Vyškově uskutečnil okresní přebor středních škol ve florbalu, kterého se zúčastnily týmy:
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, ISŠ Slavkov u Brna a SOŠ a SOU Vyškov.
První utkání naši kluci sehráli s Gymnáziem Vyškov, nad kterým po velice pěkném výkonu zvítězili 2:1, po remízách s ISŠ Slavkov a Gymnáziem Bučovice jsme nakonec skončili na velice krásném druhém místě. Tímto bychom chtěli poděkovat našim žákům za předvedený výkon, který byl na vynikající úrovni.

Mgr. Peter Mindek


11. ročník veletrhu fiktivních firem v Brně

Ve čtvrtek 2. března 2017 se žáci druhého ročníku nástavbového studia oboru podnikání, zúčastnili 11. ročníku regionálního veletrhu fiktivních firem v prostorách Střední školy informatiky, poštovnictví a pojišťovnictví v Brně. Veletrhu se zúčastnilo 36 fiktivních firem z různých středních škol. Celkem bylo vyhlášeno 6 soutěžních disciplín, které hodnotili odborníci z praxe a také učitelé fiktivních firem. Naši školu reprezentovala fiktivní firma Karel Svoboda – Pinkerton and company, detektivní služby.

Po slavnostním zahájení veletrhu následovala prezentace jednotlivých firem na podiu, na kterém se rozběhlo živé obchodování mezi jednotlivými firmami. Žáci si mohli ověřit své znalosti a dovednosti, které se týkaly například využití propagačních prostředků při prezentaci firmy, komunikace se zákazníkem při prodeji svých služeb, vystavování faktur aj.

Konkurence byla opravdu veliká, a přestože se naše firma neumístila mezi třemi nejlepšími, zaslouží si pochvalu za precizní přípravu a vzornou reprezentaci školy. Vždyť v disciplíně „Vizitka firmy“ chyběl pouhý bod a v disciplíně „Prezentace firmy“ pak chybělo pouze půl bodu k tomu, aby se firma umístila na třetím místě.

Blahopřejeme k dosaženým výsledkům v tak silné konkurenci a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy!

Ing. Drahomíra Kočařová


Úspěch našich obráběčů v regionálním kole soutěže KOVO JUNIOR 2017

7. ročník soutěže odborných dovedností KOVO JUNIOR 2017 se konal již podruhé na naší škole. Tato regionální soutěž je zařazena do soutěže „České ručičky“, jejímž vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj. Z regionálního kola postoupí první dva nejlepší soutěžící do celostátního kola.

Této soutěže, vyhlašované Cechem KOVO ČR, se dne 1. 3. 2017 zúčastnilo 15 mladých obráběčů kovů z osmi škol (SŠ technická Znojmo, SPŠ Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, OA a SOU Veselí nad Moravou, SŠ André Citroëna Boskovice, SŠ technická a ekonomická Brno, SOŠ a SOU Vyškov).

Soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Každý soutěžící měl za úkol zhotovit výrobek na soustruhu a vypracovat vědomostní test zaměřený na technologii obrábění a měření (výpočet řezné rychlosti, stanovení uložení, určení závitů atd.).

Odborná komise pečlivě dohlížela na práci všech soutěžících a hodnotila nejen přesné opracování obrobků, ale také rychlost a bezpečnost práce. Po vyhodnocení dosažených bodů v teoretické i praktické části soutěže byly vyhlášeny výsledky. Na 1. místě se umístil Jakub Mičánek a na 2. místě Ivo Pelikán (oba ze Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno). Naši kluci Daniel Mačkal a Marek Sedláček obsadili krásné 3. a 4. místo.

Všem mladým obráběčům blahopřejeme k výborným výsledkům a našim klukům děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Rozhovor s vítězem Jakubem Mičánkem (17 let), žákem 3. ročníku, SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno

Připravoval jste se na dnešní regionální kolo soutěže nějak speciálně? Ve škole jsme si něco vytvářeli, zkoušeli, trénovali. Více než teorii jsme se věnovali praxi.

Jaký úkol byl pro Vás nejtěžší a co naopak byla „hračka“? Pro mě byla spíš těžší teorie. Bylo těžké hledat v tabulkách - orientuji se spíše v nových tabulkách, ale tady jsem dostal starší vydání. Práce na neznámém stroji byla v pohodě.

Čeho byste rád v budoucnu dosáhnul? Chtěl bych určitě zůstat v oboru a práci obráběče se věnovat i nadále.

Jaké zkušenosti si z dnešní soutěže odnášíte? Nečekal jsem, že vyhraji. Na výstavišti v programování CNC jsem skončil třetí.


Exkurze ve firmě EMKO case

Dne 28. února 2017 navštívili žáci druhých ročníků učebních oborů obráběč kovů a strojní mechanik firmu EMKO case v Brně.

Tato společnost zhotovuje více než dvacet let pro odběratele z celé Evropské unie, severní Afriky a severní a střední Ameriky plechové komponenty pro různé obory výroby - od automobilů přes elektroniku a elektrotechniku až po letectví.

Žáci se seznámili s možným praktickým využitím nabývaných dovedností ve své budoucí praxi. Veškerá technologie v navštíveném podniku zcela odpovídá manuálním dovednostem vyučovaným na naší škole. Ohraňovací lisy a bodové svařování znají žáci v celém rozsahu. Laserové vícebodé prostorové pálení, robotické ostřihování rozvinutých tvarů a plně robotizovaná lakovna jsou něco víc. Ovšem vzhledem k tomu, že obsluha pouze zakládá materiál a vizuelně kontroluje, případně seřizuje technologii, jedná se o práci vyžadující spíše pečlivost a pozornost.

Touto cestou děkujeme řediteli firmy Ing. Jaromíru Bajgarovi za umožnění exkurze, jeho čas a vstřícnost při prezentaci uplatnění našich absolventů.

Ing. Vladimír Hlavinka


Postup do celostátního kola soutěží

Tuta Via Vitae aneb Bezpečná cesta životem pro občana EU
Hlavním cílem této celostátní soutěže je motivovat a vzdělávat děti a mládež v účinné prevenci a správném právním jednání v krizových situacích i v každodenním životě. Soutěž navazuje na výuku souvisejících předmětů, které jsou zařazeny v rámcových vzdělávacích programech a školních vzdělávacích programech a na odborné metodické materiály.

Základní tematické okruhy:

1) Požární gramotnost aneb Než přijde hasič
2) Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista
3) Zdravotní gramotnost aneb Než přijde lékař
4) Občanská gramotnost aneb Občan v obci, ve státě a v EU
5) Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví
6) Právní gramotnost aneb Občan a právo

Výsledky školního kola: 1. místo Petr Grmela Ag2, 2. místo David Fajman Ag2., 3. místo Yveta Hegrová Ag2.

Finanční gramotnost
Soutěž Finanční gramotnost od roku 2009 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v nejvyšší kategorii celostátních školních soutěží „A“. Jejím cílem je naučit finanční gramotnost žáky základních a středních škol. Finanční gramotnost je stále nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení a učí děti i dospělé finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život.
Základní tematické okruhy:
1) informačn&i

KALENDÁŘ AKCÍ
07.12.2020
Opravná písemná ZZ
08.12.2020 - 09.12.2020
Opravná praktická ZZ
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
27.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ns2.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů S4.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška - písemná část Ag4.
03.05.2021 - 07.05.2021
Státní část maturitní zkoušky
10.05.2021 - 12.05.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
17.05.2021 - 19.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
27.05.2021 - 31.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
02.06.2021
Závěrečné zkoušky písemné
01.06.2021 - 04.06.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
03.06.2021 - 04.06.2021
Závěrečné zkoušky praktické
14.06.2021 - 16.06.2021
Závěrečné zkoušky ústní
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY

PREZENTACE ŠKOLY
POLYGRAM


Jihomoravský kraj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ERASMUS PLUS
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov, tel.: 517 348 866, 517 346 086, e-mail: info@sos-vyskov.cz