Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
01.07.2018 - 31.08.2018
HLAVNÍ PRÁZDNINY
03.09.2018
Slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019
29.10.2018 - 30.10.2018
Podzimní prázdniny
22.12.2018 - 02.01.2019
Vánoční prázdniny
01.02.2019
Pololetní prázdniny
11.02.2019 - 17.02.2019
Jarní prázdniny
18.04.2019
Velikonoční prázdniny
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

STALO SE U NÁSProjektový den pro ředitele a výchovné poradce základních škol

Pro ředitele a výchovné poradce základních škol nejen z Vyškovska jsme dne 17. října 2017 uspořádali projektový den. V naší oranžové učebně se tak v hojném počtu sešli nejen zástupci základních škol, ale také zástupci strojírenských firem. Důvodem tohoto setkání bylo navázání, respektive prohloubení vzájemné spolupráce s cílem zlepšit situaci na trhu práce.

Po úvodním slovu ředitele školy byly jednotlivými představiteli prezentovány firmy Trasko, Hestego a SMC Industrial. Všechny tyto firmy se potýkají s dlouhodobým nedostatkem odborných pracovníků – ať už stavařů, strojařů, elektrikářů nebo i skladníků. Poptávka po odbornících nejen v našem regionu zdaleka převyšuje nabídku, zájem žáků o řemeslné obory je minimální. Je třeba zvýšit povědomí rodičů o aktuální situaci a intenzivně pracovat na zvýšení zájmu žáků o nedostatkové obory.

Pozvání na toto setkání přijali také zástupci firmy SolidVision, kteří prezentovali výukové programy nabízené nejen středním, ale také základním školám za velmi výhodnou cenu.

Na závěr se slova ujala zástupkyně ředitele pro praktické vyučování Ing. Jagošová, která představila naši školu.V krajské soutěži v orbě jsme se umístili na 2. místě

Ve dnech 5. a 6. října 2017 se ve Znojmě konala krajská soutěž v orbě. Tamní zemědělská škola pořádala již 13. ročník, který byl letos poprvé rozdělen do dvou dnů. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Jihomoravského kraje a regionální agrární komora. Součástí akce byla přednáška o orbě, výstava zemědělské techniky a ukázka orby s koňmi.

Zastoupeny byly školy z Jihomoravského a Zlínského kraje, kraje Vysočina, mezinárodní punc dodali soutěžící ze Slovenska a Rakouska. Šestičlenná skupina rozhodčích posuzovala přesnost jízdy, přímost brázd, složení tzv. skladu, hloubku orby a celkový dojem zoraného pozemku.

V konkurenci 23 soutěžících se Pavel Houšť (Ag 3.) umístil na vynikajícím 2. místě a Michal Šopík (Ag 4.) byl pátý - na 3. místo mu chybělo jen pár bodů! Výborný výsledek byl podložen zodpovědným přístupem a bezchybnou disciplínou během celé soutěže.

Blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ing. Radovan Ščudla


Babí léto v Banátu

Po loňské úspěšné exkurzi do rumunského Banátu projevili i letos studenti oboru agropodnikání zájem navštívit naše krajany. V úterý 26. 9. 2017 ve večerních hodinách jsme nastoupili do autobusu a vydali se směr Rumunsko – Banát. Po úmorné cestě nám všem přišlo vhod osvěžení v lázních Baille Herculane. Většina účastníků zájezdu neodolala a vyzkoušela zázračnou moc termálních pramenů, ve kterých si prý léčil své rány i bájný Herkules. Po oživující koupeli jsme pokračovali v cestě podél Dunaje. Podívali jsme se na přehradu Železná vrata, Decebalovu skálu a zastavili se v jeskyni netopýrů. Potom už hurá do Svaté Heleny, kde na nás čekali místní, aby nás mohli ubytovat ve svých rodinách. Seznámili nás se svým hospodářstvím a my jsme poznali jejich nelehký život v rumunském prostředí, ve kterém si dokázali uchovat jak svůj jazyk s mírnými odlišnostmi k dnešní podobě, tak i své zvyky. Zjistili jsme, že dané slovo pro ně znamená víc než podpis, protože si zvykli navzájem spoléhat se na sebe. Následující den ráno v brzkých hodinách jsme se vydali na celodenní túru údolím řeky Nery. Skály kolem řeky byly zprůchodněné italskými zajatci za 1. sv. války. Obdivovali jsme jejich um a vytrvalost, když museli zvládnout tak nelehký úkol. Fascinující byly lanové lávky nad řekou a její nedotčené okolí. Do Svaté Heleny jsme se vrátili večer značně unaveni, ale šťastni, že jsme zvládli tak náročný výlet, viděli nádhernou přírodu i něco z historie. I třetí den byl poměrně náročný. Tentokrát jsme se vydali z Rovenska do Gerniku. V Rovensku jsme navštívili sběrače lanýžů, který nám velmi zajímavě popovídal o sběru lanýžů, výcviku psů pro jejich sběr a i jiných zajímavostech z této oblasti. Po přednášce jsme se vydali na cestu, která vedla po horských hřebenech, takže jsme se neustále mohli kochat výhledy na krásnou krajinu, obdivovat stáda ovcí a krav i v dáli tekoucí Dunaj. Cestou jsme míjeli několik rumunských salaší. Viděli jsme, jak chovají hospodářská zvířata a jak se žije v horách. Poslední den pobytu už nebyl tak náročný. V dopoledních hodinách jsme se vydali na vyhlídku nad Dunaj, abychom nakoukli ze skal přes Dunaj do Srbska. Tam jsme si taky pochutnali na špekáčcích, které pro nás připravil pan Bureš. Odpoledne jsme byli pozvání do rumunské vsi Coronini na ochutnávku ryb. Místní rybář pro nás přichystal hostinu, o které se nám ani nesnilo. Dokonce i ti, kteří tvrdili, že nejí ryby, ochutnali a konstatovali, že jsou výborné. S plnými žaludky jsme se museli vydat zpět do Svaté Heleny, abychom se stihli sbalit a nachystat na cestu do Vyškova. Když jsme se loučili s místními, bylo nám smutno z toho, že už končí naše „rumunské dobrodružství“. Většina z nás se loučila slovy: „snad za rok nashledanou“.

Celá akce proběhla bez problémů. Vytvořila se skvělá parta lidí, která zdolala téměř 50 km v horském terénu a přitom se dokázala i dobře pobavit.


Nová učebna pro výuku fiktivní firmy

Ve školním roce 2015/2016 byl na naší škole v nástavbovém studiu oboru Podnikání zaveden nový vyučovací předmět fiktivní firma. Jedná se o předmět, ve kterém si žáci založí firmu v určitém oboru podnikání, kterou vedou v průběhu dvou let. Žáci si mohou vyzkoušet simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržní ekonomiky, řeší různé úkoly nejen uvnitř firmy, ale obchodují také s firmami jiných středních škol. Vyvrcholením činnosti fiktivní firmy je účast na veletrhu fiktivních firem, kde si žáci při živém obchodování s ostatními firmami mohou ověřit své znalosti a dovednosti získané v hodinách tohoto předmětu.

Ještě v loňském školním roce probíhala výuka ve staré učebně, která sice byla počítačově dobře vybavena, ale svým prostorovým uspořádáním ne zcela vyhovovala požadavkům pro výuku tohoto předmětu. Díky velké podpoře ředitele školy RNDr. Petra Hájka se v průběhu hlavních prázdnin podařilo provést celkovou rekonstrukci stávající učebny fiktivní firmy. Učebna je zařízena a vybavena novým kancelářským nábytkem tak, aby se co nejvíce přiblížila reálné firmě a umožňovala rozdělení prostoru na části, které by simulovaly jednotlivá oddělení firmy. Tímto uspořádáním umožňuje skupinovou práci žáků, kteří při své činnosti využívají kromě počítačů vybavených aktuálním softwarem a neomezeným přístupem na internet i další prostředky běžně využívané ve firmách jako je scanner, tiskárna, projekční technika aj. Žáci se také učí samostatnosti, týmové práci, zodpovědnosti, rozvíjí své znalosti a dovednosti z jiných ekonomických předmětů.

Hlavním cílem předmětu fiktivní firma je propojit teoretické znalosti s praxí, a tím připravit žáky co nejlépe pro praxi a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce, čímž zajisté přispěje i tato nově vybudovaná učebna.

Ing. Drahomíra Kočařová


Podzimní srdíčkové dny

Zapojili jsme se do celorepublikové veřejné sbírky na pomoc těžce nemocným a handicapovaným dětem - vybrali jsme 7 368,-- Kč!

Naši studenti se opět zúčastnili dobročinné akce „Srdíčkové dny“, která se konala ve dnech 18. až 22. září 2017. Jednalo se o veřejnou sbírku, kdy studenti dobrovolně prodávali sbírkové předměty. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíků, zdravotních kočárků, dále na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou si jejich stav vyžaduje.

Je velmi potěšující, že žáci naší školy se zapojují zcela dobrovolně a se zájmem. Tyto dny byly poznamenány chladným a deštivým počasím, avšak naši žáci s nadšením vyrazili do vyškovských ulic. I přes tuto překážku vybrali poměrně vysokou částku.

Chtěla bych také poděkovat některým rodičům, kteří se aktivně zapojili do této sbírky.

Mgr. Dagmar Horáková


Cvičný požární poplach

V pondělí 25. září 2017 přesně ve 13.00 hodin přerušila výuku na naší škole siréna ohlašující požární poplach. Provedení cvičného poplachu se poprvé v historii konalo za účasti hasičů Dobrovolné jednotky města Vyškova.

Po vyhlášení poplachu se všichni žáci, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy organizovaně shromáždili na víceúčelovém hřišti, odkud pozorně sledovali záchrannou akci hasičů. Ta spočívala v prohlédnutí objektu budovy B a následné „evakuaci“ dvou osob z druhého nadzemního podlaží pomocí žebříku.

Nakonec poplach všichni zúčastnění ve zdraví přežili a žáci se mohli radostně vrátit se svými pedagogy do výuky.


Adaptační pobyt na Baldovci

V rámci projektu Společně, bezpečně a bez závislostí se žáci prvních ročníků studijních oborů Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov vydali začátkem září do kempu Baldovec. Třídenní pobyt plný sportovních a vědomostních úkolů, zábavy a ponaučení byl financován z dotačního programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2017“.

Hned po příjezdu a ubytování v chatkách byli studenti rozděleni do několika družstev, aby mezi sebou mohli poměřit své síly a znalosti v soutěži Baldyard. Počasí sice nebylo úplně ideální, déšť zkomplikoval zvláště disciplíny v lanovém centru, ale i tak studenti odjížděli z kempu spokojení a plní zážitků s novými kamarády.


Slavnostní zahájení nového školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení nového školního roku 2017/2018 se konalo dne 4. září 2017 od 8.30 hodin v aule dílenské víceúčelové haly.

Tohoto setkání se v hojném počtu zúčastnili nejen žáci prvních ročníků se svými rodinnými příslušníky, ale také zástupci významných strojírenských firem. K žákům a rodičům tak promluvil nejen ředitel školy RNDr. Petr Hájek, ale také třeba představitelé firem SMC, ROSTEX, Mubea, OHK nebo Likos. Ti žáky a studenty ujistili, že si vybrali správnou školu, po jejímž absolvování nebudou mít potíže s uplatněním na trhu práce a popřáli jim mnoho úspěchů v následujícím studiu.


© SOŠ a SOU Vyškov 2015