Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

 

CZ.1.07/1.1.16/01.0054
STROJTECH - Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP – 3D modelování
ve strojírenství a stavebnictví

Příjemce dotace:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Termín realizace: 17. 4. 2012 – 28. 2. 2015
Celkový rozpočet: 4 010 142 Kč

Hlavním cílem projektu je vytvoření metodiky výuky prostorového 3D modelování v konstrukčních předmětech stavebního a strojírenského zaměření za účelem zvýšení efektivity výuky.

Archi CAD SolidWorks

Součástí projektu je i vybavení ICT učebny multimediální sadou pro zajištění interaktivní výuky, 26 pracovišti pro žáky, 20 PC a 6 notebooky pro vybavení 26 pracovišť, 3D tiskárnou, 2D tiskárnou, pracovištěm učitele s PC a nezbytným nábytkem.

 

ESF