video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
17.08.2020
V tento den zastupuje vedení školy RNDr. Petr Hájek
24.08.2020
V tento den zastupuje vedení školy RNDr. Petr Hájek, Mgr. Eva Novotná, Ing. Blanka Jagošová
01.09.2020
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
29.10.2020 - 30.10.2020
Podzimní prázdniny
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

STUDIJNÍ (MATURITNÍ) OBORY

čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Absolvent může pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

dvouleté denní nástavbové studium pro nejlepší absolventy tříletých učebních oborů

Absolvent může pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.


STROJÍRENSTVÍ (zaměření na programování CNC a konstruování počítačem)

Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství, a to při zajišťování konstrukční a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách apod. Příklady pracovních pozic: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic, technický manažer provozu atd. Žáci se učí konstruovat 3D modely a tvořit 2D výkresy strojních součástí a sestav pomocí programů AutoCAD a SOLIDWORKS s výstupem na 3D tiskárnu. Programují také CNC stroje pomocí CAM programů – soustruh, frézka, ohraňovací lis, stroj na řezání laserem, stroj na řezání vodním paprskem.

STAVEBNICTVÍ (zaměření na pozemní stavitelství)

Absolvent se uplatní v povolání stavební technik, stavební technik přípravy a realizace investic, stavební technik projektant, v oblasti provádění staveb v pozici stavební technik mistr (nebo stavbyvedoucí). Své uplatnění nacházejí absolventi oboru také v oblasti správních institucí jako referenti státní správy a samosprávy, v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách v pozici stavební technik zkušebnictví i jako pracovníci marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků. Žáci se učí konstruovat 3D modely a tvořit 2D výkresy pozemních staveb pomocí programu ArchiCAD s výstupem na 3D tiskárnu.

AGROPODNIKÁNÍ

Absolvent se uplatní v soukromém podnikání zemědělské prvovýroby, jako technik zemědělských podniků, při výkonu profesí v oblasti služeb pro zemědělství, v podnikání v oborech služeb pro zemědělské produkty a ve státní správě na různých úrovních. Žáci mají možnost bezplatně získat řidičský průkaz na osobní automobil a na traktor.

STAVEBNÍ PROVOZ

Absolvent oboru se uplatní v povolání stavební technik. Je připraven projektovat pozemní stavby, řídit a kontrolovat provádění a stavební úpravy pozemních staveb.

PODNIKÁNÍ

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

© SOŠ a SOU Vyškov 2015