facebook školy
BAKALÁŘI
ROZVRHY
SUPLOVÁNÍ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠKOV

Ilustrační foto 23.11.2020

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Ode středy 25. listopadu 2020 je obnovena činnost školní jídelny-výdejny pro žáky školy.
Pravidla pro objednávání jako obvykle - nejpozději do 12.00 hodin den předem objednat/zrušit oběd.


Ilustrační foto 20.11.2020

PREZENČNÍ VÝUKA OD 25. 11. 2020

Zahájení prezenční výuky se týká závěrečných ročníků studijních i učebních oborů, tzn. 4. ročníky maturitní a 3. ročníky učební. Rovněž se prezenční výuka týká 2. ročníku nástavbového studia. Tedy výuka od středy 25. 11. 2020 se týká všech závěrečných ročníků na škole.
Praktická výuka v dílnách (ve skupinách do 20 žáků) je rovněž obnovena od 25. 11. 2020, a to pro žáky všech ročníků učebních oborů dle rozvrhu.
Výuka bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek jako doposud. Žáci i učitelé mají povinnost nosit roušky po celou dobu pohybu po škole, tedy v dílnách, třídách, na chodbách a ve společných prostorech.


Ilustrační foto 09.11.2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na letošní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná ve středu 2. 12. 2020 od 12:00 do 18:00. V tento den budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost prohlédnout si výukové prostory a zázemí naší školy a možnost dozvědět se více o studiu, a to přímo od zástupců pedagogických pracovníků a žáků. Nabízíme vzdělání všem, kteří mají blízký vztah k technice, zajímají se o moderní technologie výroby a všem, kterým záleží na jejich budoucím pracovním uplatnění.


Ilustrační foto 08.11.2020

DISTANČNÍ VÝUKA

Od 14. do 20. 11. 2020 zákaz přítomnosti žáků a studentů ve škole z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19!!! Distanční výuka povinná pro žáky v teoretickém i praktickém vyučování!!! Sledujte školní systém BAKALÁŘI. Průběžně tam budou vkládány od pedagogických pracovníků domácí práce a úkoly!


Ilustrační foto 03.11.2020

SPECIALIZACE OBORU STAVEBNICTVÍ

Žáci, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 si ve 3. ročníku mohou vybrat z následujících specializací studia: DESIGN nebo PASIVNÍ DOMY. Zaměření na design prohloubí znalosti žáků ve vizualizaci, v dějinách umění a designu. Zaměření oboru na pasivní domy seznámí žáky hlouběji s dřevostavbami, s energetickým návrhem domu, zelenými střechami a fasádami, s využitím odpadních a dešťových vod, tepelnými zdroji a instalacemi rozvodu potrubí.


KALENDÁŘ AKCÍ
07.12.2020
Opravná písemná ZZ
08.12.2020 - 09.12.2020
Opravná praktická ZZ
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
27.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ns2.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů S4.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška - písemná část Ag4.
03.05.2021 - 07.05.2021
Státní část maturitní zkoušky
10.05.2021 - 12.05.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
17.05.2021 - 19.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
27.05.2021 - 31.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
02.06.2021
Závěrečné zkoušky písemné
01.06.2021 - 04.06.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
03.06.2021 - 04.06.2021
Závěrečné zkoušky praktické
14.06.2021 - 16.06.2021
Závěrečné zkoušky ústní
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY

PREZENTACE ŠKOLY
POLYGRAM


Jihomoravský kraj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ERASMUS PLUS
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov, tel.: 517 348 866, 517 346 086, e-mail: info@sos-vyskov.cz