video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
13.07.2020
V tento den zastupuje vedení školy Ing. Blanka Jagošová
20.07.2020
V tento den zastupuje vedení školy RNDr. Petr Hájek
27.07.2020
V tento den zastupuje vedení školy Mgr. Eva Novotná
03.08.2020
V tento den zastupuje vedení školy Ing. Blanka Jagošová
17.08.2020
V tento den zastupuje vedení školy RNDr. Petr Hájek
24.08.2020
V tento den zastupuje vedení školy RNDr. Petr Hájek, Mgr. Eva Novotná, Ing. Blanka Jagošová
01.09.2020
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
29.10.2020 - 30.10.2020
Podzimní prázdniny
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

UČEBNÍ OBORY

tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

roční zkrácené studium pro zájemce s maturitním vysvědčením nebo s výučním listem

Absolvent může pokračovat v dalším vzdělávání v nástavbovém studiu na naší škole.
Žákům všech učebních oborů poskytujeme na začátku studia pracovní oděv a obuv zdarma.


INSTALATÉR

Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů a kurzu lisovaných spojů.

KLEMPÍŘ (zaměření pro stavební výrobu)

Absolvent se uplatní při zpracování jemných plechů a profilů, zhotovování strojírenských, nebo stavebních klempířských výrobků a konstrukcí v povoláních a pozicích strojní klempíř, nebo stavební klempíř.

ZEDNÍK

Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace a práce při přestavbách budov.

POKRÝVAČ

Absolvent oboru pokrývač se uplatní ve stavebních firmách v povolání pokrývač, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní pokrývačské práce na sklonitých a plochých střechách, tj. kladení, opravy a údržbu skládaných a povlakových krytin, zhotovování doplňkových vrstev střešního pláště, montáž jednoduchých klempířských konstrukcí na střechách.

ELEKTRIKÁŘ (zaměření pro slaboproud)

Absolvent se uplatní při instalaci, opravě, údržbě a kontrole elektrických rozvodů a zařízení na pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář el. spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

STROJNÍ MECHANIK (zaměření na obsluhu CNC strojů)

Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečského průkazu. Žáci jsou připravováni pro obsluhu ohraňovacího lisu, stroje pro řezání laserem a stroje pro řezání vodním paprskem.

OBRÁBĚČ KOVŮ (zaměření na obsluhu CNC strojů)

Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Uplatní se jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze CNC obráběcích strojů – soustruh, frézka, ohraňovací lis, stroj pro řezání laserem a stroj pro řezání vodním paprskem. Jsou také připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Absolvent se uplatní v obchodě nebo ve výrobním podniku. Absolvent bude připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat zboží nebo materiál. Bude skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělání je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku.

© SOŠ a SOU Vyškov 2015