Aktuality

Aktuality

16. 6. 2022

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

25. 2. 2022

VÁLEČNÝ STAV NA UKRAJINĚ

Zásadně odsuzujeme ruskou agresi na Ukrajině. Tento barbarský akt je porušením mezinárodního práva, svrchovanosti a samostatnosti ukrajinského státu. Rusko se...

23. 6. 2022

Letní škola VUT

Jaké to je, sedět ve vysokoškolských lavicích, si vyzkoušeli naši studenti strojírenství v rámci Letní školy, které pořádá pro středoškoláky Fakulta strojního...

23. 6. 2022

Zážitková exkurze ve výrobně čajů

Firma Sonnentor v Čejkovicích je plná bylin, čajů, koření a života vůbec. Žáci třídy APS2 strávili příjemný den na exkurzi v provoněném skladu s bylinkami, kde...

22. 6. 2022

Workshop pro Piafu

V rámci rukodělného kroužku Piafy Vyškov nás navštívilo osm šikovných dětí, které si z naší polytechnické dílny odnesly hned několik vlastnoručních výrobků....

17. 6. 2022

NABÍDKA PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY "PRÁZDNINY 2022 S POLYTECHNIKOU"

Pro chlapce a děvčata současných 8. ročníků základních škol, kteří 1. září 2022 nastupují do 9. ročníku, jsme připravili zajímavou prázdninovou aktivitu.

16. 6. 2022

Hospodaření v souladu s přírodou

Veselá biofarma ve Velkých Hostěrádkách je zemědělský projekt skupiny přátel, kteří pracují pro ekologické zemědělství více než dvacet let. Cílem je ukázat, že...

16. 6. 2022

Technický den NORMA Group v Hustopečích

Na Technickém dni NORMA Group v Hustopečích měli naši studenti oboru Operátor skladování možnost seznámit se s jednotlivými odděleními firmy, která je lídrem...

10. 6. 2022

SPŠ a VOŠ SOKOLSKÁ BRNO PŘI VÝUCE NA NAŠÍ ŠKOLE

Jednou z cest zviditelnění naší školy na "mapě" středních odborných škol jsou také vzdělávací aktivity Výukového a metodického pracoviště pro dělení a tváření...

10. 6. 2022

Třída 2.A ze ZŠ Tyršova na Sochorce

Vyrobit si vzdušný hokej? Pro žáky 2. třídy ZŠ Tyršova žádný problém. Dne 9. června jsme tuto třídu přivítali v našem Centru polytechnické výchovy, abychom jim...

1. 6. 2022

Hmyzí hotel

Svoji šikovnost při výrobě domečku pro hmyz ukázali účastníci našeho dalšího odpoledního workshopu pro veřejnost s názvem Přijďte si vyrobit hmyzí hotel. Za...

31. 5. 2022

NÁVRAT DO DOBY BRONZOVÉ

Ve dnech 27. a 30. května si žáci oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů vyzkoušeli gravitační odlévání bronzu do formy z udusaného olejové písku pod odborným...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 další