Aktuality

Aktuality

Srdíčkové dny 2021

12. 10. 2021|Poděkování žákům

2140,- Kč to je částka, kterou naši žáci – D. Horáková, D. Kolkop, K. Medková, L. Jelínková, A. Ludrovanová a V. Skřivánková přispěli na pomoc těžce nemocným a handicapovaným dětem.

Poděkování studentům Srdíčkové dny
Poděkování studentům Srdíčkové dny

Naši žáci se opětovně zúčastnili dobročinné akce „Srdíčkové dny“, která se konala ve dnech 20. až 24. září 2021. Jedná se o veřejnou sbírku, kdy studenti dobrovolně prodávají sbírkové předměty – letos to byly magnetky a magnetické záložky. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíků, zdravotních kočárků, dále na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou si jejich stav vyžaduje.
Tváří těchto Srdíčkových dnů je chlapeček Míša, který trpí spinální atrofií. Peníze z této sbírky jdou na Míšovu rehabilitaci.
Jsme velmi rádi, že touto cestou můžeme pomoci i my a za to studentům patří veliké poděkování!!
Mgr. Pavlína Stloukalová