Aktuality

Aktuality

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - NOVÁ SOUTĚŽ

10. 11. 2021|Soutěže 19×

SOŠ a SOU Vyškov připravila novou týmovou soutěž pro žáky základních škol. První ročník Technické olympiády se uskutečnil v měsíci říjnu tohoto školního roku za účasti soutěžních družstev z osmi základních škol našeho regionu.

Spokojení účastníci soutěže
Spokojení účastníci soutěže

Žáci soutěžili v disciplínách rozdělených do čtyř kategorií: Technické myšlení, Programování, Manuální zručnost a Kreativita. A jak se nám soutěž povedla? Odměnou organizátorům soutěže jsou pozitivní reakce nejen soutěžících, ale také zúčastněných pedagogů a vedoucích pracovníků jednotlivých základních škol. Za úspěšnou realizaci soutěže patří poděkování pedagogům Ing. Kolářovi, Ing. Holzerovi, Ing. Čačovi, p. Sedláčkovi a 16 žákům naší školy.

Díky finančnímu přispění Sdružení MAS Vyškovsko, firmy INFOS art Vyškov a Okresní hospodářské komory Vyškov si vítězná družstva odvezla poháry, medaile a hodnotné ceny. Dárky však pořadatelé připravili pro každého účastníka soutěže.

Na 1. místě se umístilo družstvo ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, na 2. místě družstvo ZŠ Rousínov a na krásném 3. místě družstvo ZŠ Vyškov, Nádražní 5. Vítězům blahopřejeme!

A jak vidíme budoucnost soutěže? Naší ambicí je v budoucnu u některých soutěžních disciplín vycházet z obsahu ŠVP základních škol. Zamýšlíme se i nad možností pořádat Technickou olympiádu jako soutěž, které by předcházela kola školních soutěží Technické olympiády.

Po skončení soutěže se uskutečnilo setkání pana ředitele RNDr. Hájka s řediteli ZŠ a zástupci MAS Vyškovsko. Z jednání mimo jiné vyplynulo, že jako nejvhodnější termín pro pravidelné konání Technické olympiády je polovina měsíce října. Což je optimální vzhledem k termínům konání jiných, již dříve zavedených soutěží, kterých se pravidelně základní školy každoročně účastní. Výhodné je to také s ohledem na skutečnost, že na tento termín navazuje i období náborů žáků ZŠ ke studiu na naší škole.

Ing. Petr Halák

Fotogalerie