Maturita

Maturita

Maturita 2022

Písemná profilová MZ z ČJ a literatury              6. 4. 2022

Písemná profilová MZ z AJ                                  7. 4. 2022

Praktická zkouška z odborných předmětů      28. 4. 2022     SPs4. a Ns2.

                                                                                11. 5. 2022     Ag4.

Státní maturitní zkouška                                     2. až 6. 5. 2022

Profilová maturitní zkouška                               17. až 18. 5. 2022      SPs4.

                                                                                 23. až 25. 5. 2022     Ns2.                                                           


Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Témata k ústní zkoušce z Anglického jazyka ZDE.


Informace o profilové části maturitní zkoušky

Informace o profilové části maturitní zkoušky naleznete ZDE.

Témata profilových zkoušek z odborných předmětů dle oborů:

23-41-M/01STROJÍRENSTVÍStavba a provoz strojů


Strojírenská technologie


Praktická zkouška
36-47-M/01STAVEBNICTVÍPozemní stavitelství


Stavební konstrukce


Praktická zkouška
41-41-M/01AGROPODNIKÁNÍPěstování rostlin a chov zvířat


Praktická maturitní zkouška
64-41-L/51PODNIKÁNÍEkonomika


Účetnictví


Praktická zkouška