Nabídka pro ZŠ

Nabídka pro ZŠ

V rámci nového projektu TAG zaměřeného na rozvoj technického vzdělávání a výchovy připravujeme technicko-zábavní programy pro žáky druhého stupně ZŠ.

Základním školám nabízíme:

  • možnost realizace tematických okruhů RVP Člověk a svět práce (práce s technickými materiály, design a konstruování, provoz a údržba domácnosti a svět práce)
  • technickou zábavu s přesahem do fyziky, matematiky a výtvarné výchovy
  • zážitkovou pedagogiku s využitím moderních technologií: 3D brýle, virtuální svářečky, gravírovací laser, robot apod.
  • příležitost vyniknout technicky a manuálně nadaným žákům (soutěže, kvízy)
  • podněty pro žáky, kteří se rozhodují o své profesní orientaci 

Programy: 

Kontaktní osoba:
PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.
tel. 702 171 530
krivdova.tag@sos-vyskov.cz