Obory vzdělání

Obory vzdělání

Agropodnikání

Maturitní obor: 41-41-M/01

Zaměření: Ekologie

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.


Profil absolventa oboru

 • absolvent umí vypracovat a využít základní laboratorní rozbory půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských produktů,
 • sestavuje osevní postupy, vypracovává plány hnojení a ochrany rostlin,
 • umí navrhovat vhodné technologické postupy pro pěstování plodin,
 • umí realizovat preventivní opatření proti výskytu chorob a škůdců polních plodin,
 • posuzuje stav porostu v různých vývojových fázích, kontroluje úspěšnost agrotechnických zásahů ve stanovených lhůtách a organizuje následná opatření.

Benefit oboru

 • Žáci našeho oboru agropodnikání mají možnost bezplatně získat řidičský průkaz na osobní automobil a traktor.

Uplatnění absolventů

 • v soukromém podnikání zemědělské prvovýroby,
 • jako technik zemědělských podniků,
 • při výkonu profesí v oblasti služeb pro zemědělství,
 • v podnikání v oborech služeb pro zemědělské produkty,
 • ve státní správě, zejména v oblasti zemědělství a ekologie.

Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

 • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
 • Důraz na propojení teorie s praxí
 • Nadstandardní technické vybavení
 • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
 • Rozšířená výuka technické angličtiny
 • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole

Máte dotazy? Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů.