Obory vzdělání

Obory vzdělání

Elektrikář

Tříletý učební obor: 26-51-H/01
Zaměření pro slaboproud

Benefity oboru

 • na začátku studia poskytujeme žákům pracovní oděv a obuv zdarma,
 • ve 3. ročníku projdou žáci školením od spolupracující firmy, která má přední postavení v zabezpečovací technice v ČR a získávají certifikát o absolvování školení,

Absolvent oboru

 • zapojuje a uvádí do provozu, diagnostikuje a opravuje s pomocí technické dokumentace elektrické obvody,
 • instaluje elektrické sítě venkovního i kabelového vedení,
 • rozumí funkčním principům používaných elektrických strojů a přístrojů, elektronických zařízení a umí tato zařízení v případech poruchy diagnostikovat a opravit,
 • rozumí údajům v technické dokumentaci, orientuje se ve funkčních, přehledových, výrobních a montážních výkresech elektrických strojů a zařízení.

Uplatnění

 • při instalaci, opravě, údržbě a kontrole elektrických rozvodů a zařízení,
 • na pozici provozní elektrikář,
 • opravář elektronických zařízení,
 • elektrikář zabezpečovacích zařízení,
 • opravář el. spotřebičů,
 • elektromontér,
 • montér elektrorozvodných sítí,
 • stavební elektrikář,
 • provozní elektrikář železniční dopravy,
 • elektrotechnik - údržbář a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

STAŇ SE MISTREM SVÉHO ŘEMESLA!

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

 • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
 • Důraz na propojení teorie s praxí
 • Nadstandardní technické vybavení
 • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
 • Rozšířená výuka technické angličtiny
 • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole

Máte dotazy? Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů.