Obory vzdělání

Obory vzdělání

Podnikání

Nástavbové studium: 64-41-L/51

Dvouleté denní nástavbové studium pro nejlepší absolventy tříletých učebních oborů.

Obor je určen pro absolventy všech tříletých učebních oborů a umožňuje jim získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky.

Profil absolventa:

 • pracuje v týmu, řídí kolektiv pracovníků
 • řeší problémové situace a upravuje své jednání se spolupracovníky a zákazníky
 • rozumí ekonomickým pojmům, které umí používat
 • využívá a pracuje samostatně s prostředky informačních a komunikačních technologií
 • komunikuje pomocí elektronické pošty, vyhotovuje obchodní korespondenci, ovládá práci s kancelářskou technikou
 • využívá znalosti právních norem a dovede s nimi pracovat
 • vede obchodní jednání s obchodními partnery

Uplatnění:

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Dále může zastávat pozice ekonoma, mzdového referenta, účetního asistenta, obchodního zástupce firmy, personalisty, pracovníka banky nebo pojišťovny, referenta veřejné správy, uplatní se i jako živnostník. Absolvent má možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných či vysokých školách ekonomického zaměření.

Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

 • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
 • Důraz na propojení teorie s praxí
 • Nadstandardní technické vybavení
 • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
 • Rozšířená výuka technické angličtiny
 • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole

Máte dotazy? Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů.