Obory vzdělání

Obory vzdělání

Stavebnictví

Maturitní obor: 36-47-M/01

Žáci, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 si ve 3. ročníku mohou vybrat z následujících specializací studia:

 • Design
 • Pasivní domy


Zaměření na design prohloubí znalosti žáků ve vizualizaci, v dějinách umění a architektury.

Zaměření na pasivní domy seznámí žáky hlouběji s dřevostavbami, energetickým návrhem domu, zelenými střechami a fasádami, s využitím odpadních a dešťových vod, tepelnými zdroji a s instalacemi rozvodu potrubí.

Žák oboru si v průběhu studia osvojuje znalosti a dovednosti v oboru stavebnictví. Mezi předměty odborné přípravy patří: stavební materiály, stavební mechanika, stavební konstrukce, stavební provoz, architektura, geodézie, odborné kreslení, deskriptivní geometrie a konstrukční cvičení. Žáci se učí konstruovat 3D modely a tvořit 2D výkresy pozemních staveb pomocí programu ArchiCAD s výstupem na 3D tiskárnu.

Absolvent oboru stavebnictví

 • je vyškolen pro navrhování a posuzování prvků stavebních konstrukcí,
 • je schopen samostatně pracovat na stavbě a v projekci,
 • ovládá praktické znalosti stavebních technologií,
 • ovládá práci s geodetickými přístroji pro vyměřování staveb a terénu,
 • ovládá výpočetní techniku a kreslící program ArchiCAD,
 • má znalosti stavebních hmot a materiálů,
 • má znalosti z navrhování staveb a tepelně-technických výpočtů staveb,
 • má základy ekonomiky a rozpočtování staveb,
 • má znalosti o inženýrských stavbách.

Absolvent se uplatní v povolání

 • stavební technik,
 • stavební technik přípravy a realizace investic,
 • stavební technik projektant,
 • v oblasti provádění staveb v pozici stavební technik mistr nebo stavbyvedoucí,
 • v oblasti marektingu při výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků.

Své uplatnění nacházejí absolventi oboru také v oblasti správních institucí např. v pozicích:

 • referent státní správy a samosprávy
 • stavební technik v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách

Část našich absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole.

Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Proč studovat u nás

 • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
 • Důraz na propojení teorie s praxí
 • Nadstandardní technické vybavení
 • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
 • Rozšířená výuka technické angličtiny
 • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole

Máte dotazy? Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů.