Zkrácené studium

Zkrácené studium

Studuj obory, které mají budoucnost

Zkrácené studium

Roční zkrácené studium

Více o oboru

Roční zkrácené studium

Více o oboru

Roční zkrácené studium

Více o oboru

Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Proč studovat u nás

  • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
  • Důraz na propojení teorie s praxí
  • Nadstandardní technické vybavení
  • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
  • Rozšířená výuka technické angličtiny
  • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole