Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024


Informace o přijímacím řízení pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Přihlášky ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nejpozději do 1. března 2023 přímo řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem školství (Přihláška ke stažení zde).

Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky, buď na jednu školu do dvou různých oborů (podává dvě přihlášky!) a nebo na dvě různé školy.

Řádné termíny jednotných přijímacích zkoušek pro studijní obory zakončené maturitní zkouškou:
čtvrtek 13. dubna 2023      a      pátek 14. dubna 2023.
Náhradní termíny (platí pouze pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nemohou zúčastnit řádného termínu a budou omluveni lékařem nebo z jiného závažného důvodu):
středa 10. května 2023      a      čtvrtek 11. května 2023.

Pořadí škol, kde se koná jednotná zkouška v 1. a 2. termínu, určuje pořadí vyznačené na přihlášce ke vzdělávání - studiu na střední škole.

Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušku nekonají. Pořadí pro přijetí bude stanoveno dle kritérií pro tyto obory.

DŮLEŽITÉ!!! VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZDE (ROZKLIKNĚTE).


Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2023/2024 - aktualizováno 31.1.2023Tabulka povolených výkonů (počtu přijímaných žáků)                                                      pro školní rok 2023/2024

Kód oboruNázev oboruDélka studiaForma studiaVýkony 2022/2023
Studijní obory
23-41-M/01Strojírenství4DE25
41-41-M/01Agropodnikání4DE25
36-47-M/01Stavebnictví4DE25
64-41-L/51Podnikání2DENA30
Učební obory
36-52-H/01Instalatér3DE24
23-55-H/01Klempíř3DE12
36-69-H/01Pokrývač3DE7
36-67-H/01Zedník3DE12
26-51-H/01Elektrikář3DE12
23-51-H/01Strojní mechanik3DE30
23-56-H/01Obráběč kovů3DE24
66-53-H/01Operátor skladování3DE24
39-41-H/01Malíř a lakýrník3DE12
Zkrácené denní studium
23-51-H/01Strojní mechanik1ZKRDE12
23-56-H/01Obráběč kovů1ZKRDE24
36-52-H/01Instalatér1ZKRDE24

Informace a podmínky pro žáky přijaté ke vzdělávání a jejich rodiče.

Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

  • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
  • Důraz na propojení teorie s praxí
  • Nadstandardní technické vybavení
  • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
  • Rozšířená výuka technické angličtiny
  • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole