Projekty školy

Projekty školy

Technology across generations

V září roku 2020 byl na naší škole zahájen pětiletý projekt TAG (zkratka z anglického názvu Technology Across Generations), který je zaměřený na zvýšení...

Šablony pro SŠ a VOŠ II

Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

PolyGram

PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Projekt KaPoDaV

Projekt KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Přehled dříve ukončených projektů

Archív ukončených projektů