Školní jídelna

Školní jídelna

Jídelníček

Aktuální jídelníček naleznete na stránkách iCanteen.


Přihláška ke stravování

Každý žák stravující se ve školní jídelně-výdejně MUSÍ mít odevzdanou přihlášku ke stravování (Zápisní lístek). Přihláška ke stravování je platná vždy na jeden školní rok!

Přihláška ke stravování (Zápisní lístek) na školní rok 2022/2023 ke stažení zde (oboustranný tisk!) 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdávejte na EÚ na pokladně školy, kde také obdržíte přihlašovací údaje do systému pro objednávání stravy.

Na přihlášce jsou uvedené nejdůležitější informace týkající se stravování. Prosíme všechny rodiče/žáky, aby se seznámili i s Provozním řádem školní jídelny-výdejny (viz níže).