Aktuality

Aktuality

26. 10. 2021

Spolupráce s Centrem pasivního domu

Jednou ze specializací, kterou si mohou zvolit žáci oboru Stavebnictví, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022, jsou Pasivní domy. Díky projektu TAG...

21. 10. 2021

Pokusy a rozbory v chemické laboratoři

neboli výuka formou odborné exkurze. Žáci 2. ročníku oboru Agropodnikání se společně s vyučujícími Mgr. P. Stloukalovou a Ing. R. Ščudlou vydali do partnerské...

18. 10. 2021

Firemní dny Jihomoravského kraje 2021

Vybraní žáci nástavbového studia oboru podnikání se zúčastnili 13. 10. 2021 soutěže pod názvem „Firemní dny JMK 2021“, kterou uspořádala organizace JA Czech v...

18. 10. 2021

Turnaj ve fotbale

Ve čtvrtek 14.10. 2021 se uskutečnil turnaj žáků ve fotbale. Žáci naší školy obsadili konečné 3 místo.

17. 10. 2021

Otevřeli jsme Centrum polytechnické výchovy

V pátek 15. října 2021 jsme na naší škole otevřeli Centrum polytechnické výchovy. V nově vybudované multigenerační dílně a učebně robotiky a automatizace...

12. 10. 2021

Srdíčkové dny 2021

2140,- Kč to je částka, kterou naši žáci – D. Horáková, D. Kolkop, K. Medková, L. Jelínková, A. Ludrovanová a V. Skřivánková přispěli na pomoc těžce nemocným...

5. 10. 2021

Den exkurzí

Ve středu 15. září se studenti i většina vyučujících zúčastnili některé z exkurzí, organizovaných ve spolupráci s projektem TAG.

24. 9. 2021

SOCHORKA CUP 2021

Ve středu 22. 9. 2021 se ve sportovním areálu naší školy odehrál první turnaj v malé kopané po dlouhé vynucené pauze. Turnaje se zúčastnily 3 „domácí“ týmy z...

21. 9. 2021

Den učňovských oborů 21. 9. 2021

Dne 21. 9. 2021 se naše škola prezentovala na Dni učňovských oborů, který organizuje Okresní hospodářská komora Vyškov. Návštěvníci našeho stánku měli možnost...

17. 9. 2021

Adaptační program pro žáky 1. ročníků

Ve dnech 3. až 7. září 2021 byl realizován ve spolupráci s lektory CAMPING BALDOVEC s. r. o. adaptační program pro žáky prvních ročníků a jejich třídní...

1. 9. 2021

Prázdniny s polytechnikou

Veřejnost se možná domnívá, že se na začátku prázdnin všechny školy zamknou, a do začátku září visí klíče na hřebíku. To však, jak můžete vidět na videu (pro...

30. 8. 2021

Matematika zábavně

Na sklonku prázdnin se naši vyučující matematiky seznamovali s možnostmi softwaru GeoGebra, což je didaktická pomůcka pro výuku matematiky. Lektorka RNDr....