Aktuality

Aktuality

NÁVRAT DO DOBY BRONZOVÉ

31. 5. 2022|Školní akce 17×

Ve dnech 27. a 30. května si žáci oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů vyzkoušeli gravitační odlévání bronzu do formy z udusaného olejové písku pod odborným dohledem lektora pana Bradáče z Podomí. Žáci si při této příležitosti vyráběli vlastní bronzové kladívko s letopočtem a znakem školy.

Předloha pro odlitek byla vytvořena na 3D tiskárně. Vzor odlitku se nastříkal separátorem, aby se na povrchu vytvořil tenký film, který zajistí dosažení lepších detailů v otisku. Následně byla pomocí udusaného olejového písku vytvořena forma pro vylití odlitku. Bronz byl roztaven v peci na 1450 °C. Po dobu tavení byli žáci chráněni ochrannou maskou proti plynům, které vznikají při tavení. Žáci si posléze sami odlili roztavený bronz do formy. Hotový ochlazený odlitek bylo třeba už jen dobrousit pilníkem a po nasazení topůrka si žáci mohli kladívko odnést domů jako cennou památku. Odlévání kovů byl zajímavý zážitek jak pro studenty, tak také pedagogy, kteří se akce účastnili.

www.bradac3d.cz

Fotogalerie