Aktuality

Aktuality

STÁŽ INSTALATÉRŮ V RAKOUSKU

4. 11. 2022|Stáže 29×

V rámci projektu Erasmus+ se v říjnu 2022 uskutečnila dvoutýdenní stáž žáků oboru instalatér (2 žáci 2. ročníku a 4 žáci 3. ročníku) na střední odborné škole v Zistersdorfu. Stáž zahrnovala zejména praktickou výuku v dílnách s důrazem na různé způsoby spojování materiálů (svařování, pájení, ohyb), měření a čtení výkresové dokumentace. Konečné výrobky byly vždy rakouským vyučujícím bodově vyhodnoceny. Kromě klasických činností spojených s oborem instalatér se žáci seznámili se základy teorie tepelných čerpadel a fotovoltaiky. V rámci těchto hodin prováděli praktická měření a výpočty včetně sestrojování grafů. Vzhledem k energetické krizi je v rakouské škole věnována těmto oblastem zvýšená pozornost, což se projevuje v metodice výuky i v kvalitním technickém vybavení. Během závěrečného dne naši žáci navrhovali pomocí počítačového programu vybavení koupelny. Všechny praktické i teoretické hodiny probíhaly v angličtině. Našim žákům byli ve výuce nápomocni učitelé Ing. Oskar Kraváček a Radim Kroutilík. Ve dvou volných dnech se uskutečnila vyjížďka na kolech k soutoku řek Dyje a Moravy a návštěva Vídně. Dvoutýdenní stáž byla velmi intenzivní a náročná, výuka probíhala od 7.50 do 16.35, ale pro žáky byla velmi užitečná, neboť se zdokonalili nejenom v praktických dovednostech, ale i v teorii a praxi využití alternativních zdrojů energie.

Praxe v dílnách
Praxe v dílnách

Fotogalerie