Projekty školy

Projekty školy

Projekt KaPoDaV

Projekt KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211