video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
01.06.2020 - 02.06.2020
Státní část maturitní zkoušky
05.06.2020 !!!!!!!!!!!!!!! ZMĚNA TERMÍNU!!!
Písemná závěrečná zkouška
08.06.2020
Jednotné přijímací zkoušky
09.06.2020 - 10.06.2020
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
09.06.2020 - 10.06.2020
Praktická závěrečná zkouška
11.06.2020 - 12.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
15.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
16.06.2020 - 18.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
22.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - EOs3.
23.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - IOZ3.
24.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - Sm3.
29.06.2020
Slavnostní předávání výučních listů
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

31.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky

se budou konat v pondělí 8. 6. 2020 od 8.30 hodin v budově školy. Bližší informace budou zákonným zástupcům žáků (případně žákům) zaslány v nejbližší době.
Každý žák konající jednotnou přijímací zkoušku musí mít vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

31.05.2020

Od 3. června se umožňuje prezenční přítomnost žáků nižších ročníků středních škol za účelem realizace praktického vyučování.

Pro více informací rozklikněte název této aktuality!
Každý žák musí mít při vstupu do školy vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude do školy vpuštěn.

30.05.2020

Leden - březen 2020 na školní meteorologické stanici

První tři měsíce letošního roku se vyznačovaly pokračujícím trendem teplého a suššího počasí. Nejchladnější měsíce v roce (leden a únor) byly chudé na sníh, kterého jsme si v nížinách téměř vůbec neužili. Dle hydrologů se tak jen velmi málo doplnily hladiny podzemních vod, což může přinést problémy v letním období.

12.05.2020

Druhý videoworkshop PolyGramu

Dne 5. 5. 2020 se z naší školou připravené série videoworkshopů uskutečnil již druhý v pořadí. Cílem těchto videoworkshopů, realizovaných pod společným názvem „CNC technologie při podpoře výuky na ZŠ", je polytechnická podpora výuky pedagogů ZŠ, včetně výuky v „netechnických předmětech“ (podrobněji viz článek ze dne 21. 4. 2020).
(celý článek); (fotogalerie)

29.04.2020

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání

V rubrice Úřední deska naleznete Vyhlášku MŠMT č. 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

© SOŠ a SOU Vyškov 2015