Maturitní obory

Maturitní obory

Studuj obory, které mají budoucnost

Maturitní obory

technické kreslení, strojírenská technologie, stavba a provoz strojů, elektrotechnika, mechanika, kontrola a měření, automatizace a roboty, programování CNC strojů, konstrukce počítačem

Více o oboru

stavební materiály, stavební mechanika, stavební konstrukce, stavební provoz, architektura, geodézie, odborné kreslení, deskriptivní geometrie, konstrukční cvičení

Více o oboru

biologie a ekologie, pěstování rostlin, chov zvířat, zoohygiena a veterinární prevence, ochrana rostlin, základy mechanizace, motorová vozidla

Více o oboru

Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

  • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
  • Důraz na propojení teorie s praxí
  • Nadstandardní technické vybavení
  • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
  • Rozšířená výuka technické angličtiny
  • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole