video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
01.06.2020 - 02.06.2020
Státní část maturitní zkoušky
05.06.2020 !!!!!!!!!!!!!!! ZMĚNA TERMÍNU!!!
Písemná závěrečná zkouška
08.06.2020
Jednotné přijímací zkoušky
09.06.2020 - 10.06.2020
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
09.06.2020 - 10.06.2020
Praktická závěrečná zkouška
11.06.2020 - 12.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
15.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
16.06.2020 - 18.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
22.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - EOs3.
23.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - IOZ3.
24.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - Sm3.
29.06.2020
Slavnostní předávání výučních listů
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

15.06.2018

CNC stroje a výtvarná výchova na ZŠ

Pravděpodobně mnohé napadne, jak tyto dva rozdílné světy, z nichž jeden je postaven na kreativitě a druhý je spojován s průmyslovou sériovou výrobou, lze spojit. Příkladem může být Workshop, který se uskutečnil dne 22. 5. 2018 v naší víceúčelové hale za účasti vyučujících výtvarné a praktické výchovy základních škol vyškovského regionu.

Cílem workshopu, financovaného z projektu PolyGram (Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji), do kterého se naše škola v letošním roce zapojila, bylo nabídnout pedagogům základních škol příležitost seznámit se s možnostmi podpory výuky jejich předmětu ze strany SOŠ a SOU Vyškov v rámci tohoto projektu.

Pedagogové ZŠ si mimo jiné prakticky zkusili programování a ovládání níže zmíněných CNC strojů tak, aby si sami s využitím zkušeností ze svých vyučovacích předmětů vytvořili představu o možnostech, které jim PolyGram poskytuje. Vyučujícím se zde mimo jiné nabízí možnost realizovat na své základní škole mezipředmětový projekt. Například žáci ZŠ si ve výtvarné výchově mohou zvolit téma dekorativního výrobku a v předmětu IT technologií jej naprogramovat. Pomocí takto připraveného programu pod vedením pedagoga SOŠ a SOU Vyškov s využitím CNC laseru, vodního paprsku a ohraňovacího lisu následně vyrobí polotovar, který dále opracují v předmětu praktické výchovy a poté jej dokončí ve výtvarné výchově. Je zřejmé, že takto připravený projekt nepodporuje na ZŠ pouze výuku výtvarné výchovy a IT technologií, ale přispívá i k v současné době tak intenzivně sledovanému rozvoji technického vzdělávání dětí zábavnou formou. Možností jak využít nabídku SOŠ a SOU Vyškov je však celá řada, od prosté výroby polotovaru budoucího dekorativního předmětu až po realizaci galerie pod širým nebem s cílem propagovat jednotlivé ZŠ na veřejnosti.

V průběhu diskuse došlo ke vzájemnému objasnění názorů na formu a rozsah spolupráce, které se u jednotlivých základních škol mohou lišit, neboť naše škola v tomto směru nabízí značnou flexibilitu. Termín provedení workshopu byl zvolen tak, aby v případě zájmu mohli pedagogové tyto aktivity zohlednit již v plánech výuky na školní rok 2018/2019. O tom, že se nabídka SOŠ a SOU setkala s pozitivním ohlasem, svědčí i skutečnost, že někteří ze zúčastněných vyučujících ZŠ si hned v průběhu workshopu domluvili termín konkrétních aktivit se svými žáky na naší škole tak, aby se uskutečnily ještě do konce tohoto školního roku.

Ing. Petr Halák

© SOŠ a SOU Vyškov 2015