video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
01.06.2020 - 02.06.2020
Státní část maturitní zkoušky
05.06.2020 !!!!!!!!!!!!!!! ZMĚNA TERMÍNU!!!
Písemná závěrečná zkouška
08.06.2020
Jednotné přijímací zkoušky
09.06.2020 - 10.06.2020
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
09.06.2020 - 10.06.2020
Praktická závěrečná zkouška
11.06.2020 - 12.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
15.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
16.06.2020 - 18.06.2020
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
22.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - EOs3.
23.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - IOZ3.
24.06.2020
Ústní závěrečná zkouška - Sm3.
29.06.2020
Slavnostní předávání výučních listů
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

31.05.2020

Od 3. června se umožňuje prezenční přítomnost žáků nižších ročníků středních škol za účelem realizace praktického vyučování.

Pro více informací rozklikněte název této aktuality!
Každý žák musí mít při vstupu do školy vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude do školy vpuštěn.

Stále zůstává zachována podmínka, že docházka je dobrovolná a ve skupině nesmí být více jak 15 žáků.

Výuka bude probíhat dle celoročního rozvrhu od 8.00 do 12.00 za dodržení všech hygienických pravidel. Žáci se budou převlékat na dílně do pracovního oděvu, který si mohou pouze vyzvednout v šatnách školy. Šatny jsou uzavřeny. V provozu není kantýna ani jídelna školy, svačiny si žáci přinesou s sebou.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Učební obory:

Od 11. května 2020 začíná výuka odborného výcviku žáků třetích ročníků učebních oborů (Sm3., E3., Os3, O3., I3)! Výuka bude probíhat v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Školní jídelna a kantýna bude uzavřena - vezměte si s sebou svačiny a pití. Šatny budou uzavřené, přijďte oblečení v pracovním oděvu, nebo se převlečete na dílně.

Rozvrh: EOs3.; IOZ3.; Sm3.

Studijní obory:

od 11. května 2020 mohou žáci závěrečných studijních oborů opět navštěvovat skolu a využít toto období k přípravě na maturitní zkoušku. Připravili jsme speciální rozvrh, který je pro jednotlivé třídy přiložen. Konzultace probíhají od 8.00 do 12.00 hodin. Třída S4.má možnost ve čtvrtek využít konzultace již od 7.00 hodin.

Rozvrh S4.; Ag4.; Ns2.

© SOŠ a SOU Vyškov 2015