Obory vzdělání

Obory vzdělání

Strojírenství

Maturitní obor: 23-41-M/01

Žáci, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 si ve 3. ročníku mohou vybrat z následujících specializací studia:

 • Automatizace a roboty
 • CNC technologie obrábění, řezání a tváření materiálu


Žák oboru získává v průběhu studia znalosti a dovednosti z různých oblastí strojírenství, jako např. konstrukce strojů, strojírenská technologie, mechanika, technologie obrábění a zpracování plechu apod.

Zaměření studia na automatizace a roboty seznámí žáky postupně se stavbou automatů a robotů a s jejich důležitými konstrukčními a mechanickými částmi. Žáci si v průběhu studia osvojí problematiku regulace, znalost konstrukce a fungování snímačů a proniknou hlouběji do oblasti elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky a číslicového řízení. Samozřejmostí je teoretická i praktická výuka programování počítačově řízených obráběcích a jiných strojů a zařízení.

Při volbě zaměření studia na CNC technologie se žáci učí konstruovat 3D modely a tvořit 2D výkresy strojních součástí a sestav pomocí programů AutoCAD a SolidWorks s výstupem na 3D tiskárnu. Velký důraz je kladen na programování CNC strojů se speciálním zaměřením na řezání materiálu laserem a vodním paprskem a na tváření plechů na ohraňovacím lisu. Výrobní stroje pro tyto technologie jsou společně s CNC obráběcími stroji součástí vybavení školních dílen. Samozřejmostí je využívání počítačové podpory konstruování a tvorby výrobních postupů (CAD a CAM).

Naše škola má v oblasti výuky strojírenských oborů mnohaletou tradici a je pro výuku oboru nadstandardně vybavena. Žáci při výuce využívají CNC soustruhy, frézky a nejmodernější technologie pro zpracování plechu (řezání materiálu laserem, řezání vodním paprskem, ohraňovací lis).

Po absolvování oboru je žák schopen:

 • provádět výpočty v oboru mechaniky a stavby strojů,
 • pracovat na konstrukci strojů a zařízení,
 • projektovat s využitím výpočetní techniky,
 • tvořit výrobní postupy ve strojírenské výrobě,
 • programovat a obsluhovat CNC stroje,
 • programovat automatické stroje a roboty,
 • měřit při kontrole rozměrů, tvarů a jakosti.

Uplatnění

Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství, a to při zajišťování konstrukční a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách apod.

Část našich absolventů pokračuje dále studiem na vysoké škole.

Příklady pracovních pozic

 • konstruktér,
 • technolog,
 • mistr ve výrobě,
 • dispečer,
 • dílenský plánovač,
 • kontrolor jakosti,
 • technik investic,
 • technický manažer provozu apod.

Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Proč studovat u nás

 • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
 • Důraz na propojení teorie s praxí
 • Nadstandardní technické vybavení
 • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
 • Rozšířená výuka technické angličtiny
 • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole

Máte dotazy? Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů.