Obory vzdělání

Obory vzdělání

Strojní mechanik

Tříletý učební obor: 23-51-H/01
Zaměření na programování CNC strojů

Benefity oboru

 • v rámci výuky získává žák osvědčení a svářečský průkaz,
 • na začátku studia poskytujeme žákům pracovní oděv a obuv zdarma.

Absolvent oboru

 • umí zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí a uvádět je do provozu,
 • umí řídit, seřizovat, obsluhovat a ošetřovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu a drobné opravy,
 • ovládá základy ručního a strojního zpracování kovů, montážních prací, měření a kontroly,
 • obsluhuje nejnovější technologie pro zpracování plechu (řezání laserem, vodním paprskem a ohraňovací lis).

Nabízíme také jednoletou zkrácenou formu denního studia, která vede k získání výučního listu v oboru strojní mechanik.
Tato forma studia je pro zájemce, kteří již mají ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitu).

Obor strojní mechanik je zaměstnavateli velmi žádaný.

Uplatnění: 

 • absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je.

STAŇ SE MISTREM SVÉHO ŘEMESLA!

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.


Proč k nám na školu?

Videoprezentace školy

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Proč studovat u nás

 • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
 • Důraz na propojení teorie s praxí
 • Nadstandardní technické vybavení
 • Bohatá nabídka exkurzí a stáží
 • Rozšířená výuka technické angličtiny
 • Po získání výučního listu možnost pokračovat v maturitním oboru Podnikání na naší škole

Máte dotazy? Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů.